Personal | Minimize challenge

by - 8:30 AM


[ENG] Hi, hello! It’s me again. It’s a good thing that blogging every day is/was not one of my new years resolutions, because I would have failed the very first week of January already. However, to start each month with a new challenge, to succeed this challenge and to write about the process on my blog, was one of my new years resolutions! Last month the challenge was to do at least 15 minutes of yoga every day (which I will write about soon) and this month I will be starting with a new challenge![NL] Hoi, hai! Daar ben ik weer. Het is maar goed dat iedere dag bloggen niet deel van mijn goede voornemens is/was, want dan zou ik het in de eerste week van januari helaas al verpest hebben. Wat wel een van mijn goede voornemens was, is om iedere maand aan een nieuwe challenge te beginnen, die te volbrengen en daarover te schrijven op mijn blog. Vorige maand was de challenge om iedere dag minstens 15 minuten aan yoga te doen (binnenkort zal ik een update geven over hoe dat ging) en deze maand gaan we weer vrolijk verder met een nieuwe challenge!


Challenge #2 | Minimize.Recap 12 challenges project
For 2015 I prepared twelve challenges, so that I can start each month with a new challenge. The goal is to do something of the  challenge of that month every day of that month and to write about it on my blog. Now I will not be bothering you with daily updates on the challenge. The idea is to combine all the daily updates at the end of each month in one article. So for the rest of the month you can still expect outfits, reviews and DIY's to appear on my blog, just like you are used to. I am still working on the concept, but hopefully it will eventually become clear!   

Recap 12 challenges project
Voor 2015 heb ik twaalf challenges opgesteld. Zo begin ik iedere maand met een nieuwe uitdaging. Het doel is om iedere dag iets aan die challenge te doen en daar iets over te schrijven. Nu zal ik jullie niet iedere dag vervelen met daily updates. Het idee is om aan het eind van iedere maand de dagelijkse updates te bundelen in een artikel. Gedurende de maand zullen er dus gewoon nog outfits, reviews en DIY’s verschijnen zoals je van mij gewend bent. Ik werk nog een beetje aan het concept, maar hopelijk wordt het vanzelf duidelijk!    


“Simplicity boils down to two steps: Identify the essential. Eliminate the rest.” 
- by Leo Babauta

Minimizing 
Minimizing, if you are quite active in the bloggers sphere you might have crossed this term a few times already, because minimizing is quite a trend at the moment. Living with less items, less material belongings, without to much stuff... But minimalism entails more. Minimalism is a lifestyle, or as Joshua and Ryan (from theMinimalist) phrased it beautifully, minimalism is a tool that can help you find freedom. Freedom of fear, worry, overwhelm and guilt. It is not about learning to live with 100 or less items, to live in a room not bigger than six square meters, it is about learning how to be more conscious about material belongings and starting to understand that you actually do not need that many items to be happy, or even that many items can actually reduce happiness by forming a constraint.


Minimaliseren
Minimaliseren, als je een beetje actief bent in de bloggers wereld dan heb je die term waarschijnlijk al eens voorbij zien komen. Minimaliseren is namelijk best een trend. Leven met minder spullen, minder materiële eigendommen, zonder te veel franjes... Maar minimalisme is meer. Minimalisme is een lifestyle, of zoals Joshua en Ryan (van theMinimalist) het mooi beschreven, minimalisme is een hulpmiddel dat je kan helpen bij het vinden van vrijheid. Vrijheid van angst, zorgen, overweldiging en schuld. Het gaat er niet om dat je moet leren leven met 100 of minder items, of in een ruimte niet groter dan zes vierkante meter, het gaat er om dat je bewuster leert omgaan met materiële eigendommen en gaat inzien dat je eigenlijk helemaal niet zo veel spullen nodig hebt om gelukkig te zijn of sterker nog, dat sommige dingen enkel een belemmering vormen. 


“If you do this — if you will give up your stuff for a while — I am sure you’ll never go back. You’ll spend the rest of your life creating a more valuable life, instead of wasting your money and time on stuff. You will be glad. And best of all, the people around you will be blessed by your efforts to prioritize more meaningful pursuits.” 
- by Dave Bruno

Now I have to be honest with you guys, I am definitely not an expert based on experience. To be completely honest, on the scale from ‘hoarder’ to ‘minimalist’ I would probably slightly tend to being a hoarder, however, that does not stop me from trying out this lifestyle. Because, even though I might be a hoarder at heart (and my mom would be happy to confirm this), I do have experienced the constraints of having (that much) stuff. Now I do not want to sound like a spoiled bitch while writing this (and I am aware of the fact that I possibly do, so I'd like to apologize in advance), but when I think of ‘everyday problems that occur’ - or in internet-terms the well known ‘first-world-problems’ - than it starts with ‘I have nothing to wear,’ to ‘I have to little room to store all this stuff,’ to ‘I do have to make sure that all the food is eaten before the expiration date’. All these material belongings can cause a certain pressure and/or feelings of guilt which are, of course, completely unnecessary.Nu moet ik bekennen dat ik zelf nog zeker geen ervaringsdeskundige ben op het gebied van minimalisme. Om heel eerlijk te zijn zou ik op de schaal van ‘verzamelaar’ tot ‘minimalist’ waarschijnlijk meer naar verzamelaar neigen, maar dat houdt me niet tegen om deze levensstijl toch eens uit te proberen. Want ondanks dat ik misschien een verzamelaar ben in hart en nieren (en mijn moeder dit waarschijnlijk graag voor je wil bevestigen), heb ik wel de belemmeringen van het ‘hebben van (veel) spullen’ ervaren. Nu wil ik niet als een verwend nest klinken (en ik ben er bewust van dat dat waarschijnlijk wel het geval is, dus bij voorbaat sorry), maar als ik denk aan alledaagse ergernissen - in internet-terms de zogenaamde ‘first-world-problems’ - dan begint het met ‘ik heb niets om aan te doen’ tot ‘ik heb te weinig ruimte om mijn spullen op te bergen’ tot ‘ik moet er wel weer voor zorgen dat al het eten vóór de houdbaarheidsdatum op komt’. Al die materiële eigendommen zorgen voor een bepaalde druk en/of schuldgevoelens en dat is natuurlijk nergens voor nodig.

“Simplicity boils down to two steps: Identify the essential. Eliminate the rest.” 
- by Leo Babauta

Through minimizing I want to create peace. To go back to the basics. Living with less stuff and enjoying the things I do have more. Quality over quantity, that’s the goal. But how do we reach that? 
Door middel van minimaliseren wil ik rust creëren. Terug naar de basics. Leven met niet te veel poespas en meer genieten van de dingen die ik heb. Kwaliteit over kwantiteit, dat is het doel. Maar hoe bereiken we dat? 


The challenge
I found it difficult to a-la-minute come up with a certain ‘recipe’ to success for this challenge. Minimalism is quite an abstract concept and that means that there is not just one perfect road to follow to have a perfect minimalistic life. Yet, I have been reading multiple blogs, websites and magazines about minimalism and the different ways to incorporate it into your life. Of all of those ways, three things appealed to me. These three are the goals that I wrote down to make sure that I am living minimalistic this month.The challenge
Voor deze challenge vond ik het moeilijk om zo 1, 2, 3 een ‘recept’ te bedenken om deze challenge te volbrengen. Minimalisme is een ontzettend abstract concept en er is dan ook niet één perfecte weg uitgestippeld die je kunt volgen om minimalistisch te leven. Wel heb ik me de laatste tijd al enigszins ingelezen in de verschillende manieren om minimalistisch te leven door middel van verschillende blogs, websites en tijdschriften. Daaruit heb ik 3 doelen voor mezelf opgelegd die er voor moeten zorgen dat ik deze maand minimalistisch leef.1. The Capsule Wardrobe

2. The 100 items challenge

3. The €50,- challenge


Capsule Wardrobe
In Februari I am going to create a capsule wardrobe. A capsule wardrobe is, very simply stated, a reduction of your wardrobe with only the items that you wear most often. Most people choose 33 items that they will wear during three months - including coats, shoes and accessories - (which explains why this project is also well known as Project333). This entails that you have to look very critically to what you really use and what items are most practical. (I will soon write a more extensive article about this)

De 100 items challenge
No, I am not going to live with 'just' 100 belongings this month, but the idea is that I select 100 items that I don't use anymore and give or throw those away. The rules are easy and you might recognize them from the 100 things summer challenge that the bloggers Jelle, Lisanne, Nicole and Marieke started last year: 
- The first rule is to look critically to the items you have and to try to donate, sell or throw away all the items that are not essential.
- The second rule, and the last one, is to keep track on a 'stuff-list' to make sure you got rid off 100 items before the end of Februari.
De €50,- challenge
The idea behind minimalism is of course to go against the consumerism culture, therefore this aspect could not be left out in my challenge. At first I therefore wanted to start a 'no-buy' month, but to keep things realistic (think coffee-cravings, unexpected presents and other little expenses) I decided to give myself a budget of €50,-.

If you want to follow my struggles with the challenges you can follow me on the various social media I am active on. (Twitter - Facebook - Instagram) And if you are just as motivated as I am to try out this challenge then please send me your pictures, tips or inspiration on social media!

Capsule Wardrobe
In februari ga ik een capsule wardrobe creëren. Een capsule wardrobe is heel simpel gezegd een verkleining van je garderobe met enkel de items die je het meest draagt. De meeste mensen kiezen ervoor om drie maanden met maar 33 kleding items (inclusief jassen, schoenen en accessoires) te doen (vandaar dat het ook wel bekend staat als: Project333). Dit houdt dus in dat je heel kritisch moet kijken naar wat je nu écht gebruikt en waar je het meest aan hebt. (binnenkort zal ik hier een uitgebreider artikel over schrijven)


De 100 items challenge
Nee, ik ga niet met ‘maar’ 100 items leven de komende maand, maar het idee is dat ik 100 items die ik niet gebruik ga wegdoen/weggeven. De regels zijn simpel en herken je misschien van de 100 things summer challenge die de bloggers Jelle, Lisanne, Nicole en Marieke vorig jaar hadden gestart:
- De eerste regel is dat je kritisch moet kijken naar de spullen die je hebt en probeert alle spullen die niet essentieel zijn te doneren, verkopen of weg te gooien. 
- De tweede regel, en tevens laatste regel, is om een ‘stuff-list’ bij te houden en zorgen dat je aan het eind van februari 100 items kwijt bent.
De €50,- challenge
Het idee van minimalisme is natuurlijk ook om tegen de consumenten cultuur in te gaan, dus dit aspect kon ook niet ontbreken in mijn challenge. In eerste instantie wilde ik daarom een ‘no-buy’ maand invoeren, maar om het realistisch te houden (denk koffie-cravings, onverwachte cadeautjes en andere kleine uitgaven) heb ik besloten mezelf een budget te geven van €50,-.


Als je mijn struggles met de challenges wilt volgen dan kun je mij volgen op de verschillende social media waar ik actief ben. (Twitter - Facebook - Instagram) En natuurlijk ben jij minstens net zo gemotiveerd als ik en wil jij direct meedoen! Super! Ik vind het alleen maar leuk als je me tussendoor laat weten hoe het met jou challenge gaat, als je een goede tip, mooie quote tegenkomt of wat je dan ook met me wilt delen! Laten we er een awesome maand van maken!-  What do you think of minimalism?  -

Much love,  
Sanne 


Let's stay in touch!

    

You May Also Like

1 interesting thoughts

  1. Oooh, dit vind ik interessant :) als ik zelf geen plannen had, had ik graag meegedaan. Maar ik maak dit jaar elke dag een foto en mijn Day Zero Project loopt nog een tijdje, dus dat lijkt me niet zo'n handige combinatie haha.

    Ik ben benieuwd naar je vorderingen, ook van de andere 10 challenges die nog moeten komen!

    ReplyDelete