PERSONAL | Day Zero Project

by - 3:00 PM

D A Y   Z E R O   P R O J E C T #2
Jan 01, 2015 - Sep 28, 2017


[ENG] Exactly three years ago, I started my first Day Zero Project. A project in which you compose a list of 101 goals to achieve in 1001 days. A simple concept that you can adjust entirely to your own wishes. You can have large targets like writing a book or small targets like dancing in the rain, everything is allowed! Composing the goals for my first Day Zero Project was therefore already a challenge on itself, but when my list was finally completed I was enthusiastic to get started. So I went ahead and placed memo's with motivational quotes in library books, I went to London and I wrote with penpals from all over the world. Still, after a while I forgot about the Day Zero Project and therefore I wasn't able to finish it completely. That's why I want to try it again this year. Hereby, I want to introduce you to my Day Zero Project attempt 2. Not only have I composed other goals, but this time I also categorized the goals so it will be easier to maintain. - Click on 'there's more' to read the goals!
  [NL] Precies drie jaar geleden begon ik met mijn eerste Day Zero Project. Een project waarbij je 101 doelen opstelt om in 1001 dagen te behalen. Een simpel concept wat je helemaal aan je eigen wensen kunt aanpassen. Van grote doelen zoals een boek schrijven tot kleine doelen zoals dansen in de regen, alles mag! Mijn eerste Day Zero Project opstellen was dan ook al een challenge an sich, maar toen hij er eenmaal was ging ik er enthousiast mee aan de slag. Zo plakte ik motiverende quotes in bibliotheek boeken, ging ik naar Londen en schreef ik met penpals van over de hele wereld.  Toch was ik op een bepaald moment mijn Day Zero Project een beetje vergeten en heb ik hem dan ook niet helemaal kunnen afmaken. Daarom wil ik het dit jaar nog een keer proberen. Hierbij wil ik jullie dus kennis laten maken met mijn Day Zero Project poging 2. Niet alleen staan er andere doelen op, maar ook heb ik deze keer de doelen allemaal gecategoriseerd zodat het wat makkelijker is bij te houden. - Klik op 'there's more' om de doelen te lezen!    

  Day Zero Project 

  001 | Make a savings jar. 
  002 | Put €1,- in the savings jar for every achieved goal. (0/101) 
  003 | Put €10,- in the savings jar for every goal I did not achieve after 1001 days.   
  004 | Use the money from the savings jar for something special (charity/traveling?).  
  005 | Document this day zero project on my blog in monthly updates. (0/12) 

  001 | Maak een spaarpot.
  002 | Stop €1,- in de spaarpot voor ieder behaald doel. (0/101) 
  003 | Stop €10,- in de spaarpot voor ieder doel dat ik niet heb behaald na 1001 dagen.   
  004 | Gebruik het geld uit de spaarpot voor iets speciaals (doneren/reizen?).
  005 | Beschrijf mijn day zero project op mijn blog in maandelijkse updates. (0/12)

  Personal - Persoonlijk 

  006 | Write a letter to myself to open after the 1001 days. 
  007 | Find out my blood type. 
  008 | Get my driving’s license. 
  009 | Donate my hair.
  010 | Get a new hairstyle.
  011 | Completely organize and backup my laptop.

  012 | Move out.
  013 | Say ‘’yes’’ to something I normally would not do. 
  014 | Do something I am actually afraid to do.

  006 | Schrijf een brief naar mezelf om na 1001 dagen te openen.  
  007 | Mijn bloed groep achterhalen.  
  008 | Mijn rijbewijs halen. 
  009 | Mijn haar doneren. 
  010 | Een nieuwe haarstijl uitproberen. 
  011 | Mijn laptop opruimen en een backup maken.
  012 | Op mijzelf gaan wonen. 
  013 | 'Ja' zeggen tegen iets dat ik normaal niet zou doen.  
  014 | Iets doen waar ik bang voor ben. 

  Study and Skills - Studie en Vaardigheden

  015 | Get my propaedeutic in one year.
  016 | Determine what I want to study after IBCoM. 
  017 | Study abroad. 
  018 | Have an internship in the field of communication abroad. 
  019 | Try at least 5 different study spots. 

  020 | Learn Spanish. 
  021 | Learn to point out all the countries on a map. 
  015 | Haal mijn propedeuse in 1 jaar. 
  016 | Mijn vervolg studie (na IBCoM) bepalen. 
  017 | Studeren in het buitenland. 
  018 | Een stage lopen die te maken heeft met communicatie. 
  019 | Minstens 5 verschillende studeer plaatsen uitproberen.  
  020 | Spaans leren. 
  021 | Leer om alle landen aan te kunnen wijzen op een wereldkaart.

  Blog

  022 | Give my blog a new layout.
  023 | Make a top 100 of my favorite blogs.

  024 | Blog every other day for at least a year.
  025 | Update my social media accounts.
  026 | Get more than 1k bloglovin folowers. 
  027 | Organize a giveaway every month for a year. 
  028 | Organize a bloggers meeting. 
  029 | Have a 'goody box swap' with an other blogger. 
  022 | Mijn blog een nieuwe layout geven.
  023 | Een top 100 van mijn favoriete blogs maken.
  024 | Om de dag bloggen voor minstens een jaar.
  025 | Mijn social media accounts updaten. 
  026 | Meer dan 1k volgers krijgen op bloglovin.
  027 | Een jaar lang iedere maand een giveaway organiseren.
  028 | Een bloggers meeting organiseren. 
  029 | Een 'goody box swap' houden met een andere blogger. 

  Money and Work - Geld en Werk

    
  030 | Get a job that matches my study. 
  031 | Cell all the books that I don’t read anymore. 
  032 | Cell at least 50 items second hand. (0/50) 

  033 | Don’t buy anything for a week 
  030 | Een baan krijgen die bij mijn studie past.
  031 | Alle boeken die ik niet meer lees verkopen.

  032 | Verkoop tenminste 50 spullen tweedehands. (0/50) 
  033 | Een week lang niets kopen. 

  Health and Exercise - Gezondheid en Sport  

  034 | Eat no sugar for a month. 
  035 | Be vegan for a month. 
  036 | Do yoga everyday for a month. 
  037 | Meditate everyday for a month. 
  038 | Learn a dance routine by head.
  039 | Do the color run. 
  040 | Buy a gym membership
  041 | Go to the gym every (work) day for a week. 
  034 | Een maand lang geen suiker eten.  
  035 | Een maand lang veganistisch eten. 
  036 | Een maand lang iedere dag aan yoga doen.
  037 | Een maand lang iedere dag mediteren. 
  038 | Een dans routine uit mijn hoofd leren. 
  039 | Meedoen aan de color run.  
  040 | Lid worden van de sportschool. 
  041 | Een week lang iedere (werk) dag naar de sportschool gaan. 

  Family and Friends - Familie en Vrienden  

  042 | Do something special with my mom.
  043 | Do something special with my dad. 
  044 | Do something special with my sister.
  045 | Do something special with my brother.
  046 | Prepare a meal of three dishes for my family. 
  047 | Have five old fashioned sleep over with friends. (0/5) 
  048 | Surprise five people with something special on their birthday. (0/5) 
  049 | Treat five people for lunch. (0/5) 
  050 | Surprise 5 people with a card. (0/5) 
  051 | Organize a picknick or high tea with friends.
  052 | Meet up with someone you haven’t seen for at least a year
  053 | Make photo’s in a Photo Booth with my best friend
  054 | Go on vacation with my best friend
  055 | Sincerely compliment 10 complete strangers (0/10) 
  056 | host a party
  042 | Iets speciaals doen met mijn moeder.
  043 | Iets speciaals doen met mijn vader.
  044 | Iets speciaals doen met mijn zusje.
  045 | Iets speciaals doen met mijn broertje.
  046 | Een dinner van minstens drie gerechten bereiden.
  047 | Een ouderwetse sleepover houden met vriendinnen. (0/5) 
  048 | Vijf mensen verrassen met iets speciaals op hun verjaardag. (0/5) 
  049 | Vijf mensen trakteren op lunch. (0/5) 
  050 | Vijf mensen verrassen met een kaart. (0/5) 
  051 | Een picknick/high tea organiseren met vrienden.
  052 | Afspreken met iemand die je minstens een jaar niet meer gezien hebt. 
  053 | Foto's maken in een foto hokje met mijn beste vriendin. 
  054 | Op vakantie gaan met mijn beste vriendin.
  055 | Geef 10 oprechte complimentjes aan 10 vreemden. (0/10) 
  056 | Organiseer een feestje. 

  Travel - Reizen  

  057 | Make a citytrip to Prague. 
  058 | Make a citytrip to Berlin. 
  059 | Make a citytrip to Barcelona. 
  060 | Visit all the 12 provinces in the Netherlands. 
  061 | Visit (at least) 5 different countries. 

  062 | Go to the train station and take a train to a random destination.
  063 | Visit 5 cities that form my name: (S.. A.. N.. N.. E..) (0/5) 
  064 | Plan the perfect journey around the world.
  057 | Een stedentrip maken naar Praag. 
  058 | Een stedentrip maken naar Berlijn.  
  059 | Een stedentrip maken naar Barcelona. 
  060 | Al de 12 provincies van Nederland bezoeken.
  061 | Ten minste 5 verschillende landen bezoeken.
  062 | Naar het treinstation gaan en een trein nemen naar een random eindbestemming.
  063 | Vijf steden bezoeken die mijn naam vormen: (S.. A.. N.. N.. E..) (0/5) 
  064 | Plan een toekomstige wereldreis.

  Media (TV, books, music) - Media (TV, boeken, muziek) 

  065 | Read 50 books in 1001 days (0/50)
  066 | Ask 20 friends to suggest one book, and read them all.
  067 | Read all the books by John Green 
  068 | Read all the Harry Potter books
  069 | Watch all the Harry Potter movies
  070 | Have a Disney-marathon with at least 5 movies.
  071 | Have a movie night with friends. 
  072 | Watch 26 movies I’ve never seen starting with each letter of the alphabet
  073 | Watch all the episodes of a new serie

  065 | Lees 50 boeken in 1001 dagen. (0/50)
  066 | Vraag 20 vrienden om een je een boek aan te raden en lees ze allemaal. 
  067 | Lees alle boeken van John Green. 
  068 | Lees alle Harry Potter boeken.
  069 | Bekijk alle Harry Potter films.
  070 | Houd een Disney-marathon met tenminste vijf films. 
  071 | Houd een film avond met vrienden. 
  072 | Bekijk 26 films die ik nog nooit heb gezien voor iedere letter van het alfabet. 
  073 | Bekijk alle episodes van een nieuwe serie.

  Creative - Creatief  

  074 | Write (or start writing) a book.

  075 | write down my 101 favorite quotes. (0/101) 
  076 | Finish my wreck this journal.
  077 | Turn my handwriting into a font.
  078 | Make a stop motion.
  079 | Design my own T-shirt.
  080 | try out ten new baking recipes. (0/10)

  074 | Schrijf (of begin met het schrijven) van een boek. 
  075 | Schrijf mijn 101 favorite quotes op. (0/101) 
  076 | Compleet mijn Wreck this Journal. 
  077 | Verander mijn handschrift in een lettertype. 
  078 | Maak een stop motion. 
  079 | Design mijn eigen T-shirt. 
  080 | Tien nieuwe recepten (om te bakken) uitproberen. (0/10)

  Photography - Fotografie  

  081 | Create a portfolio for my photography.
  082 | Take a photography class.
  083 | Photograph a landscape from the same location, capturing all four seasons. 
  084 | Take a picture for each letter of the alphabet.
  085 | Have a under water photo-shoot.
  085 | Read and apply two photography books (0/2). 
  081 | Maak een portfolio voor mijn fotografie. 
  082 | Neem een fotografie cursus. 
  083 | Maak vier keer een foto van een landschap op dezelfde locatie, tijdens alle seizoenen. 
  084 | Neem een foto voor iedere letter van het alfabet. 
  085 | Hou een onder water photo-shoot. 
  085 | Lees en pas twee fotografie boeken toe (0/2). 

  Experiences - Ervaringen

  086 | Sleep in a hammock.
  087 | Sleep underneath the stars. 
  089 | Go to a casino. 
  090 | Go to a spa/wellness centre. 
  091 | Dance in the rain. 
  092 | Eat in five new restaurants (0/5). 
  093 | Party till the sun comes up.
  094 | Buy a lottery ticket. 
  095 | Go to a festival.
  096 | Buy an item in a vintage store. 
  097 | Do volunteer work.
  098 | Go ice skating.
  086 | Slapen in een hangmat.
  087 | Onder de sterrenhemel slapen. 
  089 | Naar een casino gaan. 
  090 | Naar een spa/wellness centre gaan. 
  091 | Dansen in de regen. 
  092 | In vijf nieuwe restaurants eten. (0/5) 
  093 | Feesten tot dat de zon opkomt. 
  094 | Een staatslot kopen.    
  095 | Naar een festival gaan.
  096 | Een item in een tweedehands winkel kopen.
  097 | Vrijwilligerswerk doen. 
  098 | Schaatsen. 

  Small things - Kleine dingen

  099 | Tie a note to a balloon and let it go.

  100 | Buy the perfect party dress.
  101 | Make and bury a time capsule. 
  099 | Bind een briefje aan een balon en laat hem los. 
  100 | Koop de perfecte feest jurk. 
  101 | Maak en begraaf een tijd capsule.  


   -  If you could only achieve one more goal in your life, what goal would you try to achieve?  -  / Als je nog maar een doel kon behalen in je leven, welk doel zou je behalen? /


  Much love,  

  Sanne 


  Let's stay in touch!

      

  You May Also Like

  3 interesting thoughts

  1. Wow dat zijn heel veel dingen! Maar wel heel leuk.

   ReplyDelete
  2. Wauw, wat een cool project! Zoiets wil ik zelf ook echt gaan doen.

   ReplyDelete
  3. This is so amazing! I wish you a fabulous 2015 and here's to getting through 365 of those goals!
   xo
   styleontheside.com

   ReplyDelete