What was the question again?

by - 10:25 PM


Forgetful? Me? What was the question again? I must admit, forgetfulness is something I lately caught myself on quite a lot. Even though forgetfulness is just something which does not fit in my busy schedule. Luckily I do not suffer from Alzheimer or what so ever, no I just suffer from occasionally forgetfulness. It is just those small (often very important) moments, I suddenly lose and forget everything! Those moments when nothing goes well. 


Vergeetachtig? Ik? Wat was de vraag ook alweer? Ik moet toegeven; vergeetachtigheid is iets wat ik de laatste tijd steeds vaker bij mijzelf opmerk, dat terwijl het juist zo onhandig is in mijn drukke rooster. 
Van vergeetachtigheid in de vorm van althzeimer, daarvan is gelukkig zeker geen sprake. Maar het zijn juist die kleine (vaak belangrijke) momenten, dat ik opeens alles kwijt ben. Niks gaat goed.Has it ever happened that just as you were about to go to that one very important appointment,  which you have probably already planned weeks in advance, you forget your bag. How can that happen? You thought you had everything sorted out! And even though I always have some extra batteries for my calculator with me, at the day of the test, they are suddenly not in my bag! 

 Is het jou ook nooit overkomen dat juist als je die ene belangrijke afspraak hebt, waarvoor je al weken van te voren aan het plannen bent geslagen, je je tas vergeet. Hoe kan het toch gebeuren? Je had het zo goed doordacht! 
En ook al heb ik altijd extra batterijen bij me voor mijn rekenmachine, ben ik die plots op de dag van de toets vergeten. Or that book you borrowed weeks ago, which you would really bring with you today, yes that one. You probably exactly know where the book is, on the closet next to the door, on top of the newspaper of yesterday,  ready to take away, but than why isn’t it in your bag? 

Of dat boek dat je geleend had en echt vandaag mee zou nemen, ja, ik weet precies waar hij ligt, op het kastje naast de deur, bovenop de krant van gister ochtend, klaar om mee te nemen, maar waarom neem ik hem dan niet gewoon mee? 
Some would explain this by Murphy's Law, which stays and I quote: "Anything that can go wrong will go wrong." For myself however, this law is not fulfilling enough.  Because why would everything that can go wrong really go wrong? I mean, it can not be just fate that determines whether I forgot something or that I will finally once bring it with me. I personally believe that Murphy's Law is indeed mostly true, but I think not fate, but you decide whether something is really about to go wrong. 

Sommige zouden hiervoor een verklaring zoeken bij de wet van Murphy, die luidt: "Anything that can go wrong will go wrong." Voor mijzelf geeft die wet echter nog niet genoeg voldoening. Want waarom gaat alles dat fout kan gaan fout? Het is toch niet enkel en alleen het lot dat bepaalt of ik iets vergeten zal of dat ik het eindelijk een keer bij me zal hebben. That something goes wrong, in this case: forgetting important things, may be due to several factors that you usually can control. Forgetfulness might be caused by too much stress,  or even too little sleep to stay sharp and focused. This way you are much more easily about to forget your stuff.
Therefore I will go to bed now, in the hope that I will not forget to hand in this column on time! 

Persoonlijk geloof ik dat de wet van Murphy wel degelijk klopt, maar ik denk dat niet het lot, maar jij bepaalt of het echt fout gaat. Dat iets fout gaat, in dit geval het vergeten van belangrijke dingen, dan kan het aan verschillende factoren liggen die jij meestal zelf in de hand hebt. Zo kan het voorkomen dat je door te veel stress, aaghr ik ga nooit een voldoende halen voor die wiskunde toets, of te weinig slaap minder scherp en gefocust bent en daardoor sneller je spullen vergeet. Daarom ga ik nu dan ook maar lekker slapen, in de hoop dat ik deze column niet op tijd vergeet in te leveren. 

Picture source: tumblr


You May Also Like

4 interesting thoughts

 1. zó herkenbaar !
  dat heb ik ook heel vaak,dan haat ik mijzelf soms zo !
  en dat plaatje met die rekenmachine is wel even grappig haha :')
  xoxo

  ReplyDelete
 2. I love that calculator! Yeah, life is sometimes like that.....
  xo
  girlintheyellowdress.com

  ReplyDelete
 3. Wat bij mij fout kan gaan, gaat ook wel degelijk fout! Haha.

  ReplyDelete