Before I die, the movie

by - 11:12 PM


Before I die... I want to travel to the USA. I want to get married and have kids. I want to have an amazing career in the beauty, fashion and lifestyle industry. That are just some of my dreams, dreams I have because I have a future. But what if you were 17 years old and knew that you wouldn't make it to the 18 years old. Wouldn't that change your life and your future plans drastically?

Voordat ik doodga... Wil ik nog reizen door Amerika. Wil ik getrouwd zijn en kinderen hebben. Wil ik een carriere hebben in de beauty, fashion en lifestyle industrie. Dat zijn enkele van mijn dromen, dromen die ik heb omdat ik een toekomst heb. Maar wat nu als je 17 jaar oud bent en weet dat je nooit meer 18 zult worden. Zou dat je leven en je toekomst plannen drastisch veranderen? 

That's what the movie 'before I die' is all about. In the movie, Dakota Fanning plays the role of the 17-year-old Tessa. Tessa has an incurable form of cancer and has decided that she wants to stop the treatment. She wants to enjoy every moment to the fullest, while she still has them. 

Dat is het thema waar het over gaat in de film 'voordat ik doodga.' In de film speelt Dakota Fanning de rol van de 17 jarige Tessa. Tessa heeft een ongeneselijke vorm van kanker en heeft daarom besloten dat ze wil stoppen met de behandeling. Ze wil genieten van ieder moment dat ze nog heeft. 

Tessa makes a list of the things she still wants to do before she dies. Being on an all-night partie, trying drugs, stealing something, having sex and so on. Her friend Zoey (played by Kaya Socdelario) is just happy to help her out with these things. (she obviously has a lot more experience) Together they do the craziest things that will eventually even get Zoey pregnant. 

Tessa maakt een lijst met dingen die ze nog wil doen voordat ze dood gaat. Een hele nacht feesten, bekend zijn, drugs uitproberen, iets stelen, seks hebben en ga zo maar door. Haar vriendin Zoey (gespeeld door Kaya Socdelario) wil haar daar al te graag bij helpen. (zij heeft dan ook duidelijk veel meer ervaring) Samen doen ze de gekste dingen waaraan Zoey uiteindelijk ook een zwangerschap aan over houd.


While Tessa tries to discover the world. Her dad tries to protect her as much as possible and he stays very stubborn while searching to a way to heal his daughter. But also Tessa's mother and Tessa's brother have a hard time accepting that they are soon about to lose their beloved daughter and sister. 

 Terwijl Tessa de wereld probeert te ontdekken probeert Tessa's vader haar zo veek mogelijk te beschermen en blijft hij heel koppig zoeken naar een geneesmiddel. Maar ook voor Tessa's moeder en Tessa's broertje is het moeilijk te accepteren dat ze hun dochter en zus gaan verliezen. 

When Tessa falls in love with her neighbor Adam (Jeremy Irvine) het life suddenly gets a lot better. When she's whit him, she just doesn't even thinks about being sick. Together they try to complete Tessa's list. And he definitely plays the perfect boyfriend type of guy. Which could be quite jalouse making for the single ladies! ;) 

Als Tessa verlieft wordt op haar buurjongen Adam (Jeremy Irvine) krijgt haar leven eindelijk de invulling die ze zo graag wou: Als ze bij hem is voelt ze zich niet ziek. Samen proberen ze Tessa's lijst af te maken en hij speelt dan ook zo'n beetje het beste vriendje dat je kunt hebben. Voor de single ladies zitten er behoorlijk wat jaloersmakende momenten in! ;)


This almost sounds like the perfect life, doesn't it? But we must not forget that Tessa dies at the end of the movie. Personally cried a lot during the premieres last saturday. Everyone around her just handels her decease differently and everybody "bursts" when he's ready. Like how Tessa's brother sometimes can make those naive comments like: "If Tessa is dead, can we go on vacation again?" While Adam collects his tears until the very last minute.

Dit klinkt bijna als het perfecte leven niet? Maar we moeten vooral niet vergeten dat Tessa aan het eind van de film toch echt dood gaat. Zelf heb ik het tijdens de voorpremieres dan ook niet droog kunnen houden. Iedereen in haar omgeving gaat toch op een andere manier met haar ziekte om en 'knapt' op een bepaalde manier. Zo kanTessa's broertje nog wel eens een vrij naief uit de hoek komen met een uitspraak als: 'Als Tessa dood is, gaan we dan weer op vakantie?' Terwijl Adam zijn tranen opspaart voor het laatste moment. 

Personally, I would describe this movie as a beautiful crapy movie. Why? Because it is a nice story, you know that Tessa has cancer, but in the story Tessa keeps her chin up and just doesn't shows that she has cancer most of the time. But when you tend to forget that she actually has cancer, something happens which wakens you up again. Due to the heavy theme is certainly not a 'feel-good movie,' but it's definitely a wonderful movie that once again shows how important it is that you do everything you want to do, right here, right now. 

Zelf zou ik deze film omschrijven als een prachtige rotfilm. Waarom? Omdat het een mooi verhaal is, je weet dat Tessa kanker heeft, maar in het verhaal houd Tessa zich het meeste van de tijd erg groot. Maar net als je neigt te vergeten dat ze toch echt kanker heeft, gebeurt er weer iets waardoor je weer even wakker geschud wordt. Door het zware thema is het zeker geen 'feel-good-film,' maar wel een prachtige film die maar weer eens benadrukt hoe belangrijk het is dat je alles uit het leven haalt.

Because tomorrow was never promised.

Would you like to see this movie? Let me know!

Zou jij naar deze film gaan? Laat het me weten! 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

1 interesting thoughts

  1. Ik heb deze film in de voor-premiere gezien, de tranen stroomden over mijn wangen.
    Het boek waarvan dit de verfilming is is mijn lievelings boek, zelfs bij het boek moest ik huilen, een echte aanrader!

    Kus Noah
    www.daydreamingcoloursinspiration.blogspot.com

    ReplyDelete