My new love...

by - 11:48 PM

I. am. In love... On my very first SLR camera. You may know that I have been having the idee of buying a professional camera for over a year now. One which you can change the lenses, one you can set the functions yourself and one to set your creativity free. But until now, I never found my 'magic match.' Ik. Ben. Verliefd... Op mijn aller eerste spiegelreflex camera. Jullie weten misschien dat ik nu al ongeveer een jaar met het idee loop om een professionele camera aan te schaffen. Een waarvan je de lenzen kan verwisselen, de functies zelf kan instellen en je creativiteit de vrije gang kan gaan. Maar welke mijn magic match was, daar heb ik nog lang over na moeten denken.

It all started when I got a mobile phone with a camera in first grade. The camera had 3.2 megapixel and couldn't do a lot more than taking pictures and adjust them a little, but I fell in love with it anyways. Seeing things from another angle, seeing beauty were other people can't, expressing my creativity. I loved it. 

Het begon allemaal toen ik mijn in de eerste klas een mobiel kreeg met een camera erop. De camera had wel eens waar 3.2 megapixel en kon niet veel meer dan foto's maken en bewerken, maar ik werd er verliefd op. Dingen vanuit een andere hoek bekijken, schoonheid zien waar andere mensen dat niet zien, mijn creativiteit uiten. Geweldig vond ik het.


But making pictures with a mobile phone, that wasn't enough for me. Certainly not when my best friend and I were all in to doing photoshoots. That's why I stole my mom's camera so now and then. That one still worked on AA batteries, which wouldn't last any longer than about an hour, but I did make loads of pictures with that one. 

Maar met een mobiel foto's maken, dat was niet genoeg van mij. Zeker toen ik en mijn beste vriendin destijds het helemaal leuk vonden om 'fotoshoots' te houden. Daarom pikte ik af en toe de camera van mijn moeder mee, deze werkte wel eens waar op AA baterijen, die je om het uur moest vervangen, maar toch heb ik er heel wat foto's mee geproduceerd.


My first own digital camera followed pretty quickly. A olympus. A very nice camera which you've even seen the pictures of. Yes, you read it correctly: when I first started blogging my olympus and I were inseparable. Unfortunately, after a year, my camera gave up: he was broken. This was a disaster at itself, but what made it even worse is that we were about to go on a vacation in a week! 

Al snel volgde mijn eerste digitale camera. Een olympus. Een erg fijne camera waarvan jullie ook nog de foto's hebben meegemaakt. Ja, ja je leest het goed: toen ik begon met bloggen waren mijn olympus en ik onafscheidelijk. Helaas had ik mijn camera na iets meer dan een jaar helemaal opgebruikt: hij ging stuk. Dit was al een ramp opzich, maar het feit dat we de week erna op vakantie zouden gaan maakte deze ramp nog net ietsje erger.


Therefore I couldn't wait very long with buying my next camera. There just had to be a camera on my vacation! A few days later I stood in a camera shop, with my mother by side. Since my budget wasn't that big at that time, I did not, my eye quickly fell on the nikon coolpix 3100. An easy little digital camera which would have approximately the same qualifications as the olympus I had before. 

Daarom kon ik niet erg lang wachten met mijn volgende camera. Er moest en zou tenslotte een camera meegaan op vakantie. Een paar dagen later stond ik daar dus, samen met mijn moeder, in de winkel een nieuwe camera uit te zoeken. Aangezien mijn budget destijds nog niet al te groot was, ik werkte nog niet, was mijn keuze snel gevallen op de nikon coolpix 3100. Een makkelijk klein cameratje die hetzelfde zou kunnen als de olympus die ik hiervoor had.

That was actually a bit disappointing, however, the camera was fine though. But the quality wasn't as good as my dear olympus. From that year on, I started to learn a bit more about professional photography. What is it all about? What is a SLR camera exactly? And now, a year later, I'm able to say: I have my SLR camera!

Dat viel echter een beetje tegen, de camera was prima buiten hoor, daar niet van. Maar de kwaliteit was er toch echt op achteruit gehold. Vanaf dat jaar ben ik me in de professionele fotografie gaan verdiepen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat is nou een spiegelreflex camera precies? En nu, precies een jaar later, heb ik hem dan: mijn spiegelreflex camera!


It's the Nikon D5100. With 16.2 megapixels, a iso value to 25600 and 4 frames per second, so I'll have enough to discover with this camera. I also considered buying the Canon EOS 600, but after reading several reviews, I went for the nikon D5100. I'm still not sure how all the functions of my camera  work (video recording also seems to be a function, but how it works?) But I'll probably find that out soon! 

Het is de Nikon D5100 geworden. Met 16.2 megapixels, een iso waarde tot 25600 en 4 frames per second ben ik nog wel even zoet met deze camera. Ik twijfelde eerst nog enorm tussen de Canon EOS 600 en deze, maar na het lezen van verschillende reviews, ben ik toch voor deze camera gegaan. Ik weet nog zeker niet alles van mijn camera (video's opnemen schijnt ook een functie te zijn, maar hoe je daar toch komt?) maar daar zal ik waarschijnlijk wel snel achter komen.

The photos in this article are my first 'test-shoot' of the Nikon D5100, so I'm very curious what you think. Where should I look out fore and what is well done? And which camera do you use? Let me know!

De foto's die in dit artikel zijn gebruikt zijn mijn eerste 'test-shoot' van de nikon D5100, dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Waar moet ik op letten en wat is goed gelukt? En met welke camera fotograferen jullie? Laat het me weten!


Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts