Let's talk about: Love

by - 9:41 PM

I love you, you love me, we love each other. Do we still say that? Do you still think about the people, the people you could never live without. The people, who give you the feeling that you are unique, that you are fun, that you are amazing. 


Ik hou van jou, jij houdt van mij, wij houden van elkaar. Wordt dit nog wel eens gezecht? Sta je er nog wel eens bij stil, dat er mensen in je leven zijn, die je voor geen goud zou willen missen. Die je het gevoel geven dat jij uniek bent, dat jij leuk bent, dat jij geweldig bent.


♥ You're like a star, I don't always see you, but I know you'll appear in the dark. ♥


Isn't it crazy, that those people, the people we love the most. Are sometimes been forgotten? When was the last time you told your mother you loved here? Or that you have given a present to a friend, just because she is special to you. 

Is het niet gek, dat die mensen, waarvan je het meest houdt, soms een beetje vergeten worden? Wanneer was de laatste keer dat je tegen je moeder zij dat je van haar houdt? Of dat je een cadeautje aan je vriendin gaf, gewoon omdat ze speciaal is voor jou.♥ Home is where ever I'm with you! ♥ 

We might be a bit afraid, to get hurt from love. That already happens at school, when you do not dare to step up to your secret crush, just because you are afraid that he won't feel the same way. You just don't want to embarres yourself infront of the rest of the school. 

We zijn misschien ook een beetje bang, om verdrietig te worden van de liefde. Dat gebeurt al op de basisschool, als je geen 'verkering' durft te vragen aan je geheime liefde, gewoon omdat je bang bent dat hij niet hetzelfde voelt. Je wilt niet voor schut staan tegenover de rest van de school. ♥ We should break or walls and start building our bridges. ♥


Maybe it is also because we are 'used' to it. We live in a world were saying you love somebody is seen as a weakness. We all want to be strong: we are just fine alone. 


Misschien komt het doordat we er aan 'gewend' zijn. We leven nu eenmaal in een wereld waar het zeggen van 'ik hou van jou' ook als een zwakte wordt gezien. We willen ons zelf allemaal bewijzen: we kunnen het prima alleen af.

Alright, even if we would be 'strong enough' to live on our own. Isn't it just so much more fun to live together. To have someone to share your stories and memories with? I think we should all just say 'I love you' a lot more. Because the people who are in our life's deserve it. 

Oke, zelfs als we al 'sterk genoeg' zouden zijn om alleen te leven, is het niet gewoon veel leuker om samen te leven? Om iemand in je leven te hebben waar je je verhalen en herinneringen mee deelt? Ik denk dat we de drie woorden 'ik hou van jou' gewoon veel meer moeten gaan gebruiken.  

This is my wish for you: 
- Smiles, when sadness intrudes. 
- Comfort, on difficult days.
- Rainbows, to follow the clouds.
- Hugs, when you´re afraid.  
- Sunshine, to warm your hart. 
- Beauty, for your eyes to see. 
- Friendships, to brighten your being. 
- Faith, so that you can believe. 
- Confidence, for when you doubt. 
- Courage, to know yourself. 
- Patience, to accept the truth. 
- Love, to complete your life.

And no, I'm not the perfect example of someone who quickly says: 'I love you.' But I do think it's something you can learn. So that's what I'll be trying the following weeks, is letting people know they are important to me in fun ways. Because at the end of the day, everybody wants to feel loved? 


En nee, ik ben niet het perfecte voorbeeld van iemand die snel zegt: 'ik hou van jou.' Maar ik denk zeker dat het iets is wat je kunt leren. Daarom ga ik me de komende weken me er meer mee bezig houden. Leuke manieren verzinnen om mijn vrienden en familie te verrassen. Want aan het einde van de dag, wil iedereen toch het gevoel hebben geliefd te zijn?

Who are the most important people in your life? 

Wie zijn er belangrijk in jou leven? 

Much love!
xxx Sanne


You May Also Like

6 interesting thoughts