Art Of Colors

by - 12:20 AM

A week ago, at the 26th. of August, I went to the openday of Art of Colors in Amsterdam. Art of Colors is the make-up artists school of my aunt. It's definitely worth checking out if you're planning to do anything with make-up in the future. This time I went to model for the make-up artist, to give the people who visited an idea of what they'll be learning within this cours. 

Een weekje terug, op 26 Augustes, ging ik naar de opendag van Art of Colors in Amsterdam. Art of Colors is de visagie school van mijn tante. Zeker leuk om een keer te bekijken als je later misschien iets met make-up wilt doen. Deze keer heb ik model gezeten voor de visagist om de mensen die langs kwamen een beetje een idee te geven van wat ze zullen gaan leren in deze cursus.
When you walk in you see the make-up tables filled with the most amazing products of  MACMake-up studio and Visign. So many colors! Now I know again why I love beauty so much. ;) 

  Als je binnen komt zie je direct de make-up tafels gevuld met de prachtige producten van MAC, Make-up studio en Visign. Wat een enorm scala aan kleuren! Nu weet ik weer waarom ik zo van beauty hou. ;)
There you are; in the chair where everything will happen. Some powder here, some lipgloss there. It's very funny to have someone else to do my makeup and it's certainly very surprising and also very instructive. There were lots of colors and products that I otherwise would have never used for myself, but wich do look very pretty! 

Daar zit je dan; in de stoel waar het gaat gebeuren. Poedertje hier, lipglossje daar. Heel grappig om iemand anders mijn make-up te laten doen en zeker ook erg verrassend en leerzaam. Er werden veel kleuren en producten gebruikt die ik anders nooit gebruikt zou hebben bij mezelf, maar die toch wel erg leuk staan! End the end result was stunning. A beautiful eye look, with gorgeous fall colors. If you would have told me that the combination of these three colors look pretty on my eyelids, I wouldn't have believed you. But I actually quite like this look. I wouldn't wear it to school, but it'sperfect for photo shoots or party's. 

En het eind resultaat was prachtig. Een mooie oog look met de prachtige herfst kleuren. Als je me eerder zou hebben verteld dat de combinatie van deze drie kleuren mooi zou zijn op mijn oogleden, zou ik je waarschijnlijk niet gelooft hebben. Maar ik vind deze look eigenlijk best mooi! Ik zou hem niet snel naar school dragen, maar hij is perfect voor tijdens een fotoshoot of naar een feestje.


For me it was a pretty exciting day, since I've never been modeling before. But it's actually quite nice: seeing all those nice products on your face, meeting people with the same love for beauty as you. If you'd like to be a model for one of those make-up artists as well you should try the model bank. You just make an account and upload some pictures of yourself and then the make-up artists can choose if they would like you to be their model. It's a lot of fun.

Voor mij was het toch wel een leuke, maar ook spannende dag aangezien ik nog nooit eerder model had gezeten. Maar het is echt leuk: je ziet veel mooie producten en ontmoet mensen die dezelfde passie voor beauty delen. Als je het trouwens leuk lijkt om een keer model te zitten voor een van de visagisten dan kun je de modellen bank proberen. Je maakt een account aan, upload wat foto's van jezelf en de visagisten kunnen dan kiezen of ze het leuk zouden vinden als je hun model bent. Het is echt erg leuk.

Have you ever done something with modeling? 

Heb jij ooit ergens voor model gestaan? 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts