Aqua Soap Review

by - 11:08 AM


It's that time of the year again: Autumn is already here! In the Netherlands the Autumn officially started last Friday, but for me, summer was already over! And after a cold autumn day, what would you want more than a warm cup of tea and a nice hot bath? Filled with some delicious bath supplies to relax would make it even better! Therefore I was very pleased when I found this packet of Aqua Soap on my doormat. 

Het is weer zo ver: De herfst gaat weer beginnen. Officieel begon de herfst natuurlijk afgelopen vrijdag, maar voor mijn gevoel was de zomer al veel langer over! En wat wil je na zo'n koude herfstdag nou liever dan een een kopje thee en een lekker warm bad? Wat lekkere badspulletjes om helemaal te ontspannen zijn dan natuurlijk ook niet mis! En laat ik nou net wat heerlijke producten van Aqua Soap hebben ontvangen!

Aqua Soap is a Dutch webshop which, besides the wax melts, lip care and body butters also sells loads of bath supplies. With winter in the prospect, I'm already preparing my skin for the cold days.  

Aqua Soap is een Nederlandse webshop die, naast de verschillende wax melts, lipverzorging en body butters ook vooral badspullentjes verkoopt. Met de winter in opkomst heb ik alvast wat lekkere producten ingeslagen.


I ordered two products: a bathcaviar and a Foaming Body scrub, as a surprise I also got a clay mask! The products were well packaged and I already had the package within two days.

Ik had twee producten besteld: de badkaviaar en de scrub, als verrassing kreeg ik er ook nog een klei masker bij! De producten waren goed verpakt en ik had het pakketje al binnen twee dagen.
Let's go right to the first product: The Grapefruity scrub. Because, mm, that one really smells good! A delicious tropical scent which reminds me of my holiday. The sugar scrub parts make it very soft to the skin. They melt a little in the warm water. After scrubbing my skin feels soft and not dry at all. After scrubbing I spoil my skin with a nice body butter and my legs are winter proof!

Laten we maar gelijk doorgaan naar het eerste product: De Grapefruity scrub. Want, mm, wat ruikt die lekker! Een heerlijke tropische geur die me terug doet denken aan vakantie. De scrub deeltjes zijn van suiker waardoor ze zacht zijn voor de huid. Ze 'smelten' als het waren een beetje weg in het warme water. Na het scrubben voelt mijn huid heerlijk zacht en totaal niet trekkerig aan. Nog even insmeren met een lekkere bodybutter en mijn benen zijn weer winter proof. 

Then we go on to the bags. To begin with: the bathcaviar. I was very curious about this one! Especially now caviar in the beauty world has become more and more of a trend. (think of caviar and caviar nail arts on the lips.) This product also smells very nice, but the badcaviar smells a bit more like soap. A fairly neutral. It's a great product, very similar to bath salts. It doesn't have a 'wow' factor for me, but I am still very satisfied with the product.

Dan gaan we door naar de zakjes. Om te beginnen met: de badkaviaar. Hier was ik toch wel erg nieuwschierig naar! Zeker nu caviaar in de beauty wereld een beetje een trend is geworden, denk aan caviaar nail arts en caviaar op de lippen. Ook dit product ruikt weer erg lekker, maar de badcaviaar ruikt wat meer naar zeep. Een vrij neutrale, maar daardoor niet minder fijne geur. Verder is het een prima product, erg vergelijkbaar met badzout. Het heeft voor mij geen 'wauw' factor, maar ik ben er wel erg tevreden over.Then last but not least, the surprise product: a clay mask with milk and apricot. As you can see, you had to mix it with water first, but that was pretty easy. The mask doesn't clump and it is easy to spread. Also this product has a fairly neutral, fresh scent.

Dan het verrassings product: het klei maskertje met melk en abrikoos. Zoals je ziet moest je het eerst met water aan mengen, maar dat ging vrij gemakkelijk. Het masker klont niet en is makkelijk uit te smeren. Ook dit product heeft een vrij neutrale, frisse geur.

This mask might have been a bit to intense for my skin, because I have a fairly dry skin and it felt pretty dry after using it. The good thing is that my skin was visibly cleaner and the tightness feeling didn´t remain, after rubbing my face in with day cream. I'd recommended this mask for people with oily skin.

Op mijn huid was dit masker misschien iets te heftig. Ik heb namelijk een vrij droge huid en die voelde na het gebruik van dit masker vrij trekkerig aan. Wel was mijn huid zichtbaar schoner en het trekkerige gevoel bleef, na het insmeren met dagcreme, niet lang. Dit masker is dan ook zeker een aanrader voor mensen met een vette huid.


Much Love!
xxx Sanne
You May Also Like

0 interesting thoughts