Sunday Question #3

by - 10:53 PMWooha, it's Sunday again and that means that it's time for the Sunday Question. Every week I'll ask you guys a question about beauty, fashion, lifestyle or maybe something completely different. Want to know this weeks question? Than keep on reading! 

Woehoe, het is weer zondag en dat betekent dat het weer tijd is voor de Sunday Question. Iedere week vraag ik jullie iets over beauty, mode, lifestyle en soms zelfs iets compleet anders. Ben je benieuwd naar de vraag van deze week? Blijf dan vooral lezen!


Today I want to talk about something I recently came across  while I surfing on the web: fried electronic gadgets as criticism of the increasing consumption of society. Yes, you read that right, the artist Henry Hargreaves thought this problem was so disturbing that he wanted to get attention for it on a pretty weird (but also very originale) way.


Vandaag wil ik het hebben over iets wat ik laatst tegen kwam terwijl ik aan een beetje aan het googlen was: gefrituurde elektronische gadgets als kritiek op de alsmaar toenemende consumptie van de maatschappij. Ja, je leest het goed de kunstenaar Henry Hargreaves vond dit probleem toch wel zo storend dat hij er op een vrij apparte (of natuurlijk originele) manier aandacht voor wou vragen.Self I certainly agree with Henry that we are becoming more and more greedy when it comes to electronic gadgets: '1 phone for each home? What, let's just give everyone their own mobile, including the smallest ones of course, because the newest iphone would fit well in his rattle.' Maybe we've been 'normalizing' everything along the years. I mean: are you even supposed to have a mobile phone when you can't even read or write? 

Zelf ben ik het wel met Henry eens dat we steeds meer en meer elektronische gadgets in ons bezit hebben: '1 huistelefoon? Nee joh, geef iedereen gewoon maar een eigen mobiel, inclusief de kleinste natuurlijk, want de nieuwste iphone zou goed bij z'n rammelaar passen.' Misschien zijn we de afgelopen jaren alles maar een beetje te 'gewoon' gaan vinden. Want hoor je wel een mobieltje te hebben als je nog niet eens behoorlijk kan lezen en schrijven? 


And then we are only talking about the mobiles. What about the computer, the laptop, the iPad, the iPod, the ds, the xBox, the Wii to just randomly mention a few. I will be honest with you guys: I actually own most of the devices I just named. And the worst thing is that we don't even use all of them! When was the last time anyone has played a game on the Wii? Don't ask me! And where my ds would be? Well, eeuh, maybe somewhere in my drawers. 

En dan hebben we het alleen nog maar over het mobieltje. Hoe zit dat met de computer, de laptop, de iPad, de ipod, de ds, de xBox, de wii om er zo een paar willekeurige op te noemen. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik de meeste van de apparaten, die ik zojuist heb opgenoemd, thuis heb staan. En het ergste is nog wel dat we de meeste apparaten niet eens gebruiken! De laatste keer dat iemand een spelletje heeft gespeelt op de wii, vraag het niet aan mij! En mijn ds, dat zou goed zoeken worden ergens in mijn lades. 

So I definitely could say goodbye to some of these 'gadgets,' but I'd rather keep my dear smartphone!  Same goes for my beloved Imac, TV and earplugs. I certainly do agree that we need to reduce our consumption, but also just in general. I mean, we actually only need one bag for each person, but he, trying to be strong with all those amazing bags, it's hard to resist buying a second one, or a third, or maybe even a forth and then we even need to build a closet for all of our bags. Yes, maybe we got a bit out of control... What do you think?

Van sommige 'gadgets' kan ik dan ook echt wel afscheid nemen, maar mijn fijne smartphone lever ik toch echt liever niet in. Hetzelfde geld voor de geliefde Imac, tv en oordopjes. Ik ben het er zeker wel mee eens dat we moeten minderen in onze consumptie, maar dat ook gewoon in het algemeen. Ik bedoel, in principe zou 1 tas voldoende moeten zijn, maar ja, probeer dan al die andere leuke tassen maar eens te weerstaan! Dan is het toch moeilijk om geen tweede, of derde of zelfs vierde tas te kopen en voor dat we het weten bouwen we een kast, speciaal voor onze tassen. Ja, misschien zijn we een beetje gek geworden... Wat vind jij? 

So the question of this week is:

Do you agree with Henry? Is this society over-consuming on electronical gadgets?
Ben jij het eens met Henry? Is de maatschappij aan het over-consumeren op elektronische gadgets?

What do you think? Let me know! 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts