Spam your Blog! :D

by - 12:04 AM


Blogging is fun and not only for me or for you. These days it sometimes seems like everybody has a blog. Blogging is fun, but reading other blogs can be so inspiring and fun. For me it´s just as much fun as blogging itself. But how do you know which blog you are going to like? There are many blogs that you might not be interested in. Sometimes the best blogs are also the best hidden blogs. That's why I do this promotion at my blog.Bloggen is erg leuk en niet alleen voor mij en jou. Deze dagen lijkt het soms dat iedereen een blog heeft. Het bloggen is leuk, maar het lezen van andere blogs kan ook super leuk en inspirerend zijn. Voor mij is het netzo leuk als het bloggen zelf. Maar hoe weet je of je een blog leuk gaat vinden? Er zijn veel blogs waar je misschien niet geinterreseerd in bent. Soms zijn de beste blogs ook de best verstopte blogs. Daarom hou ik deze promotie op mijn blog.You may promote your own blog or an other blog you really like or maybe you have something else you'd like to promote? Give a subscribtion of what you promote so that the people who read it now what it's about and if you have a blog, you might just be the next blog of the week!Je kan je eigen blog promoten of een andere blog die je erg leuk vind, of misschien heb je wel iets anders dat je graag wil promoten? Geef een beschrijving van wat je promoot zodat de mensen die het lezen weten waar het over gaat en als je een blog hebt, dan ben je misschien wel de volgende blog of the week!So let the promotion begin! :)Dus laat het promoten beginnen! :)
Much love! xxx Sanne


You May Also Like

0 interesting thoughts