Let's read my diary

by - 12:49 AM

Today school has oficially started for me. This means that from now on I´m going to have to learn, do my homework and worst of all: go to school for five days a week. But of course there are many things which can make school a bit more 'acceptabel.' For me one of those things is an amazing diary. Of course for homework, but also for pictures, memories and story's to read during a boring lesson. Today I'm going to show you my agenda for thins school year.  

This year I've chosen for the girlscene diary. I just ordered it online, so I didn't really know what to expect. But he surprised me positively! I like the looks a lot, and the diary has many quotes and storys and best of all: it's nice and calm inside: no distracting colors. 

Dit jaar ging ik voor de girlscene agenda. Ik heb hem online besteld, dus ik had eigenlijk geen idee hoe hij er in het echt uit zou zijn. Maar hij heeft me heel positief verrast. Ik vind hem erg mooi, met veel quotes, veel verhaaltjes, maar vooral ook lekker rustig van binnen: geen afleidende knal kleuren.So no bright colors, but quite natural tones combined with pastel colors, a very nice combination if you ask me: nice and clear. What I've noticed over the years is that a white surface to write your homework down works the best. I personally like to use color codes, for example: black pen: report - blue pen: make or read homework - red pen: a test. This can of course also be done with a highlighter or in any way you prefer. 

Geen knal kleuren dus, maar vrij natuurlijke tinten gecombineerd met pastel kleurtjes, een erg mooie combi als je het aan mij vraagt en lekker overzichtelijk. Wat ik door de jaren heen gemerkt heb is dat een witte ondergrond om je huiswerk op te schijven toch wel het fijnst werkt. Ik zelf gebruik graag kleur codes, bijvoorbeeld: zwarte pen: verslag - blauwe pen: maak of lees huiswerk - rode pen: een toets. Dit kan natuurlijk ook met een markeerstift of op welke manier die je dan ook fijn vind.

Then the holidays, always very useful and this calendar even has an extra handy detail: the personal holidays. For example, I have my blogs birthday at April 27, (everybody know's of course ;) ) but you can use any date that is important to you of course.

Dan de feestdagen, altijd handig en deze agenda heeft zelfs een extra handigheidje: persoonlijke feestdagen. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn blogs verjaardag: 27 april opgeschreven, (allemaal even noteren ;) ) maar je kunt natuurlijk iedere datum bedenken die voor jou belangrijk is.

Then the birthdays, always nice to fill in! I just have something with birthdays, I like to buy presents for the people I love and to go to the birthday party's of course! Yes I'm a birthday lover. When is your birthday? I'll put you in! :)

Dan de verjaardagen, heerlijk om dat allemaal in te vullen! Ik heb iets met verjaardagen, ik hou er erg van om cadeautjes te kopen voor iemand en de leuke feestjes, ja, ik ben een 'verjaardagen mens.' Wanneer zijn jullie eigenlijk jarig? Dan zet ik je er in! :)

Another handy detail is the weekly to-do list. So nice to be able to write all of your tasks in a row! And it's a good thing that these to do lists are in my diary, so I won't lose them. 

Nog een handigheidje: de wekelijkse to-do list. Zo ontzettend fijn om al je taken ook op een rijtje te hebben en het handigst is natuurlijk om dat gewoon in je agenda te hebben zitten zodat je niet al die losse blaadjes kwijt raakt.

There is also plenty of space for making notes and there are even two plastic covers in the diary! I like that a lot, because you might want to change your pictures throughout the year, and with these, you just can! I still don't know what I'm going to do with them, but if my diary is completely finished, I might show you! :)

Voor notities is er ook genoeg ruimte en er zitten zelfs twee plastic hoesjes in! Daar hou ik van, dan kun je nog eens je foto's wisselen door het jaar heen. Ik weet nu nog niet wat ik er in ga doen, maar als mijn agenda helemaal af is, zal ik hem misschien nog een keer laten zien! :)


This diary has plenty of nice stories. Many about beauty, fashion, lifestyle and health, but also many motivational ones. This is something I really like, because sometimes (after a bad grade) I just need those! ;) 

 Leuke verhaaltjes in overvloed! Zo staan er veel colums in over beauty, fashion en health, maar vooral veel motiverende stukjes. Wat ik nog wel eens nodig kan hebben, zo na een slecht cijfer. ;)

And even the stickers are included in this agenda. Always nice to craft a bit on your own, or on someone else's, diary! I'm certainly very happy with this agenda, nice, fresh and unwritten, just as the new school year. Everyone who just returned to school: good luck, we can do it! Motivation is the key. So what are your tips to stay motivated? 

En ook de stickers zijn aanwezig in deze agenda. Altijd leuk om je eigen, of natuurlijk iemand anders agenda, op te leuken! Ik ben in iedergeval erg blij met deze agenda; lekker fris, fruitig en onbeschreven, net als het nieuwe schooljaar. Iedereen die ook weer naar school moet: veel succes! Motivatie is het belangrijkste! Dus, wat zijn jou tips om gemotiveerd te blijven?

Let me know!

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts