Fun things to do in your holiday #home edition

by - 6:30 PM


You had so many ideas in the beginning of the holiday, so much inspiration, so many things to do. But now, now what? You have no clue what to do. Especially if you're not going away it can happen that you get bored in the holidays. In this article I'll give you some great tips to turn your your holiday into a great holiday! Je ging met zo veel ideen de vakantie in, zoveel inspiratie, zoveel dingen te doen. Maar nu is het dan zo ver, je hebt vakantie... En wat nu? Zeker als je niet weg gaat kan het nog wel eens voorkomen dat je je verveelt in de vakantie. In dit artikel staan wat leuke tips om jou vakantie om te toveren in een geweldige vakantie.


Clean up your room your room. Okay, this was probably not what you expected when I was talking about a great holiday, but really it helps. If you clean up your room you'll probably come across all that stuff you haven't been using for a long time, perhaps there is something fun in between, who knows. Even though it is usually a big chore, it's nice to have everything back in order.

Ruim je kamer op. Ja, oke, dit was vast niet waar je aan dacht toen ik het over een geweldige vakantie had, maar echt; het helpt. Als je je kamer opruimt kom je waarschijnlijk allemaal spullen tegen die je al een hele tijd niet meer hebt gebruikt, misschien zit er wel iets leuks tussen, wie weet. Ookal is het vaak een groot karwei, toch is het fijn om alles weer op orde te hebben. 


Move that furniture! If you have your room al cleaned up, maybe you can look with a critical eye to your room, it is exactly as you want? Is it still the "home sweet home'' where you want to come to relax after a long day of school or work? Isn't it for a quick update? This of course doesn't has to be expensive, because you can probably do a lot with the stuff you already own. 


Move that furniture! Als je dan toch je kamer hebt opgeruimd, kun je misschien wel even met een kritische blik naar je kamer kijken, is het nog helemaal zoals je wil? Is het nog de 'home sweet home' waar jij na een lange dag school of werk wil relaxen? Is het niet eens tijd voor een leuke update? Dit hoeft natuurlijk helemaal niet duur te zijn, want waarschijnlijk kun je al heel veel met de spullen die je nu hebt.


Yes DIY'ing! You can pimp your room nicely with some accessories from for example, IKEA, or you can go for a more creative solution: DIY's! Make an old pair of jeans a pillowcase, a trash can to planter, make fun mood boards and keep the DIY'ing going! Here are some photos to get you into the right "diy-mood:''


Ja DIY'ing! Je kunt je kamer natuurlijk lekker pimpen met wat leuke accessoires van bijvoorbeeld de IKEA, of je gaat voor een meer creatieve oplossing: DIY's! Maak van een oude spijkerbroek een kussenhoes, tover een prullenbak om tot plantenbak, maak leuke moodboards en ga zo nog maar even door. Hier alvast wat foto's om in de 'diy-mood' te komen:Much love!xxx Sanne

Picture sources: pinterest 


You May Also Like

0 interesting thoughts