New Layout! :)

by - 12:33 AMWoohoe, my new layout is finally online. I have been wrestling with it for a while, but now I'm actually quite satisfied with the result. As you probably can see it's a pretty big change with the previous layout, so this post will be your guid on the new and hopefully improved dutch-beauty!

Woohoe, mijn nieuwe layout staat online. Ik heb er een tijdje mee lopen te worstelen, maar ben voor nu toch wel tevreden met het resultaat. Zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien is het een vrij grote verandering ten opzichten van de vorige layout, vandaar dat deze post ervoor bedoelt is om jullie een beetje de weg te wijzen op dutch-beauty.
Let's start with the mail menu, because it has been replaced. To be honest this wasn't my intention, but I'm not the biggest star when it comes to the making and editing layouts using HTML, so the real menu is accidentally hidden underneath the header. The best solution for me then was to place the menu at the bottom of my blog. And ofcourse, you can use the links in the little "about'' text in the sidebar for the pages 'about me' and 'contact.'

Om te beginnen met het hoofdmenu, want die is naar beneden verplaatst. Om heel eerlijk te zijn was dit niet helemaal de bedoeling, maar ik ben nog geen ster in het maken en bewerken van layouts met HTML, dus het menu is perongeluk verstopt onder de header. De beste oplossing vond ik toen zelf om het menu helemaal onderaan mijn blog te zetten. Bovendien kun je via de links in het stukje 'about wat ik in de sidebar ook naar de pagina's 'about me' en 'contact.'

  

And when we're talking about the header, let's talk about how he's changed! When I asked you what you would like to see different at dutchbeauty, the most common answer would be: the header. And you know, you're totally right! The previous header was very small, not particularly original and actually a bit lame. So I was looking for a new header, my goal: powerful, colorful, but not to overwhelming. I think I did pretty well, but of course I am also very curious about your opinion!

En als we het dan toch over de header hebben, die heb ik natuurlijk ook veranderd. Toen ik aan jullie vroeg wat jullie het liefst anders zouden willen zien op dutchbeauty was het meest voorkomende antwoord: de header. En terecht, de vorige header was erg klein, niet bepaald origineel en eigenlijk ook wel een beetje saai. Daarom zocht ik een nieuwe header, mijn doel: krachtig, kleurrijk, maar niet te druk.Volgensmij is dit me aardig gelukt, maar ik ben natuurlijk ook erg benieuwd naar jou mening!

I have also expanded the ways you can follow me. Social media is the key they, that's what they say and I think there is a truth in it! But I was actually always one of the people that didn't liked those people who would just stare at their celphone pretty much the whole time your with them. But I must admit, since I've got my galaxy SIII I 'rediscovered' facebook and twitter. I also heard many people talking about instagram, so once I have this app on my mobile, there will be a link to my instagram account as well. Of course you can still follow me with google friend connect and bloglovin people don't have any of these social media acounts, you can also follow beauty dutch through your mail.

Ook heb ik de manieren waarop je mij kan volgen uitgebreid. Social media is the key zeggen ze wel eens en ik denk dat daar wel veel waarheid in zit! Nu was ik er eigenlijk altijd tegen dat mensen altijd maar ín hun mobiel zaten, maar ik moet toegeven, sins ik mijn galaxy SIII heb zijn we onafscheidelijk en heb ik onder andere facebook en twitter 'herontdekt.' Ook hoorde ik veel mensen over instagram, dus zodra het me gelukt is deze app op mijn mobiel te zetten zal het instagram plaatje een link naar mijn acount worden zodat je me daar ook kunt volgen. Natuurlijk kan je me nogsteeds via google friend connection en bloglovin volgen en voor de mensen dit allemaal niet hebben kun je dutchbeauty ook nog volgen via je mail.

I've also changed the way the post are displayed on the homepage. First you only saw a small picture with a short text, but now I want to make movies and just occasional text post, I thought it would be a better option to just show the first part of the article. So I can also just a movie or an outfit photo.

Ook heb ik de manier waarop de artikelen op de homepagina staan weergegeven veranderd. Eerst zag je alleen een klein plaatje met een kort stukje tekst, maar nu ik ook filmpjes wil gaan maken en af en toe alleen tekst post, vond ik het een betere optie om gewoon het eerste stukje van het artikel weer te geven. Zo kan ik ook alleen een filmpje of een outfit foto plaatsen.

Ofcourse I'm very curious what you think of my new layout! So let me know! 

Natuurlijk ben ik super benieuwd wat jullie hier allemaal van vinden! Dus laat het me zeker weten! 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts