New in: Name Necklace

by - 12:45 AM


Since I was born I've always been loving things that sparkle. It's no wonder that I have something with jewelry. With jewelry you can easily 'participate' in the latest trends, without spending way to much money. This time I went for a more 'longlasting' jewelery piece, a necklace for every day. And of course I'd like to show you!Al van jongst af aan valt mijn oog altijd op de dingen die glimmen, sprankelen. Het is dan ook geen wonder dat ik iets heb met sieraden. Door sieraden kun je gemakkelijk ´meedoen´ met de laatste trends, zonder veel geld uit te geven. Deze keer ging ik voor een wat minder trend gebonden sieraad, een kettinkje voor iedere dag. En die wil ik jullie natuurlijk wel laten zien!The necklace I'm talking about is a silver chain with a name hanger of the webshop names4ever. A nice shop, famous for the variety in golden and silver name jewelry. Because despite I chose for a pretty simple necklace, there are so many more ways! Maybe you'd you like for example your name and the name of your boyfriend on a charm, or perhaps a friendship bracelet and what about a necklace for you and your horse? On Names4Ever they have it all.

Het kettinkje waar ik het over heb is een zilver naamkettinkje van de webshop names4ever. Een leuke webshop die vooral bekend staat om de variatie in gouden en zilveren naam sieraden. Want ondanks ik heb gekozen voor een simpel kettinkje, kun je op de webshop nog vele kanten op! Wil je bijvoorbeeld jou naam en de naam van je vriendje samen op een bedel, of misschien wel een vriendschapskettinkje en wat dacht je van een kettinkje voor jou en je paard? Op Names4Ever hebben ze het allemaal.
It has been over a week since I received the package, but I have worn my name necklace every day. What I like about the necklace is that it fits every look. You can easily add more jewelry, but only wearing the necklace on itself, is also very pretty. And of course it's also a big advantage that it doesn't rust in the shower.

Het is nu iets meer dan een week geleden dat ik het pakketje ontving en ik heb mijn naamketting iedere dag gedragen. Wat ik er zo fijn aan vind is dat hij overal bij past. Je kunt er makkelijk meer sieraden aan toe voegen, maar hij staat ook mooi op zichzelf. Ook is het natuurlijk een groot voordeel dat hij niet af hoeft tijdens het douchen.

Yes, I have to admit. I'm a fan! And to be honest I have always had a weakness for name necklaces. Certainly since Carry from Sex and The City. And now I finally own one myself.

Ja, ik kan er niet om heen. Ik ben fan! Nou heb ik altijd al een zwak gehad voor naamkettinkjes. En sins de trend weer helemaal opvloog toen Carry van Sex and The City zo'n kettinkje droeg, ben ik ze alleen nog maar leuker gaan vinden. En nu heb ik er dan eindelijk zelf een.

Do you like a namenecklace? And have you had one or do you have one yourself? 

Wat vinden jullie van naamkettinkjes? En heb je er zelf een (gehad)? 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts