Bloggersmeeting

by - 11:57 PMLeft to right: Charlotte, Hanna,  ik, Romy, Jessy en Bonita.
Last Wednesday I went to my first bloggersmeeting, a hightea organized by Jessy and Bonita at Jessy's place. And I have to say; it was a lot of fun! So for me it was the first time that I was going to meet the girls Bonita, JessyRomyHanna and Charlotte in real life, but it felt like I already knew them. To show you how it was like to be there, this post will be a short report. Afgelopen woensdag ben ik naar mijn eerste bloggersmeeting geweest, een hightea georganiseerd door  Jessy en Bonita bij Jessy thuis. En ik moet zeggen; het was zeker erg leuk! Het was voor mij dus de eerste keer dat ik de meiden Bonita, Jessy, Romy, Hanna en Charlotte in real life ontmoette, maar het voelde toch alsof ik ze al veel langer kende. Om jullie even mee te laten genieten komt er vandaag een kort verslagje.

At half past ten in the morning I came in and helped Jessy together with Bonita to get everything all set up and ready for the meeting. Of course we all brought some food with us. But the webshop lovelies has also helped us a lot by sponsoring us with stuff like cookies, macaroons and lollipops which looked very cute. 

Om half elf 's ochtends kwam ik bij Jessy aan en hielp toen, samen met Bonita alles alvast klaar te zetten voor de meeting. Natuurlijk hadden we allemaal zelf wat meegenomen. Maar ook de webshop lovelies heeft ons daarin flink gesponsoord. Zo hadden we allemaal koekjes, macarons, lolly's van lovelies gekregen die er allemaal stuk voor stuk leuk uitzagen.


Bonita with one of the Lolly's. 


The cookies were a bit to sweet in my opinion, but the lollipops were very tasty. And also very fun because you can eat the whole lollipops since the stick is made of licorice root sticks. I made ​​some chocolate cupcakes of Dr. Oetker.

De koekjes waren naar mijn menig iets te zoet, maar de lolly's waren wel erg lekker. En ook erg leuk, want je kan de lolly's helemaal opeten aangezien het stokje van zoethout is gemaakt. Zelf had ik chocolade cakejes van Dokter Oetker gemaakt. 

When the other girls arrived around 1 o'clock the hightea could begin. When everyone had a seat the first surprise came up: Bonita and Jessy had put together a super fun goodybag  for everyone. And not a small goodybag, no, a pretty well-stocked goodybag. Of course you understand that everyone there just wanted to have a good look at all the goodies. 

Toen de andere meiden rond 1 uur aankwamen kon de hightea beginnen. Toen iedereen een plekje aan de tafel had gevonden kwamen Bonita en Jessy met de eerste verrassing: ze hadden voor iedereen een superleuke goodybag samengesteld. En niet een klein tasje, nee, echt een goed gevulde goodybag. Je snapt natuurlijk wel dat iedereen daar even goed naar wou kijken. 
We were all very happy with the goody's. :)
Afterwards we had eaten a lot, talked a lot and made a lot of pictures. ;)

Hierna hebben we heerlijk gegeten, veel gekletst en leuke foto's gemaakt. ;)I really enjoyed myself at the bloggersmeeting with these amazing girls and I'd love to see them again sometime! 

Ik vond het een super gezellige dag meiden en ik wil jullie allemaal graag nog een keer zien! :) 

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts