TEST WEEK HAS STARTED

by - 11:22 PMBusy, busy, busy. That's how it feels at the moment. My exam week has begun today and it immediately started very well: with history, my worst subject. So I had to learn very hard the last few days and I will have to learn very hard until 19 june. Learn, learn, learn, that's what I currently do. Unfortunately there are also some other things which are on my mind at the moment.


Druk, druk, druk. Zo voelt het op het moment. Mijn toetsweek is namelijk vandaag begonnen en die begon meteen goed: met geschiedenis, mijn slechtste vak. Het is dus de afgelopen dagen heel hard leren geweest en dat zal de komende tijd (tot en met 19 juni) nog zo wel even door gaan. Leren, leren, leren, dat is wat ik op dit moment moet doen. Jammer genoeg spelen er ook wat andere dingen mee.

There are currently some problems at my work (AH) since I told them my vacation, this week and last week, but apparently they hadn't understood that. So I went to centerparcks with the family this weekend, a lot of fun of course, but actually I had to work! So this was just very stressful for me. Luckily I solved the problem a bit, so that I can have my 'work holiday' until this friday. But it of course  this has cost much time.


Er zijn namelijk op het moment ook wat problemen op mijn werk (AH) aangezien ik mijn vakantie, deze week en vorige week, wel had opgegeven, maar die blijkbaar niet goed is doorgekomen. Ik ging dit weekend weg met de familie naar centeparcks, allemaal leuk natuurlijk, maar eigenlijk stond ik dus gewoon ingeroosterd om te werken! Dus dit was even stressen voor mij. Gelukkig heb ik wat kunnen regelen waardoor ik pas deze vrijdag weer hoef te komen. Maar dan blijft het natuurlijk dat dit veel tijd heeft gekost.


Last week, ofcourse I already knew that I would be very busy this week, so I had already made ​​some pictures and I already planned some articles. Unfortunately, these pictures weren't on my computer yet and my sister was just practicing with the camera yesterday. You guessed it: everything is gone! Yes, all my pictures. Unbelievable, but true. Yesterday evening, when I came back home something before nine o'clock, I quickly made ​​some new pictures and then worked hard on my school work.

Vorige week wist ik natuurlijk al dat ik het heel druk zou krijgen, dus ik had alvast wat foto's gemaakt en artikels voor geschreven. Jammergenoeg stonden deze foto's nog niet op mijn computer en was mijn zusje gister even aan het oefenen met de camera. Je raad het al: alles weg! Gister avond, toen ik om iets voor negen uur thuis kwam, heb ik toen nog snel wat foto's over nieuw gemaakt en daarna weer hard aan mijn school werk gewerkt.


This may all sound like a not very original excuse, but believe me it's all true. I still have written some articles already, but please do not shoot me if I fails posting every day. I'm really trying hard! From 19 June you can expect the best from me again. I hope you understand! School is just very important. 


Dit klinkt natuurlijk allemaal als een niet erg originele smoes, maar geloof me het is allemaal waar. Ik heb nog wel artikelen voor geschreven, maar schiet me alsjeblieft niet neer als het een dag niet lukt. Ik doe heel hard mijn best en vanaf 19 juni kunnen jullie weer de artikelen van mij verwachten die jullie gewend zijn. Ik hoop dat jullie dit begrijpen! School gaat gewoon even voor.

Much love!
xxx Sanne

Picture source: grotescheur.nl

You May Also Like

0 interesting thoughts