Let there be light

by - 10:46 PM


My holiday has finally begun, next week I'll only have to return my books and get my report, but than: it's vacation! And yes, of coursewe want to enjoy that at it's fullest! During a suny day there are plenty of fun things to do how about swimming or having a picnic in the park? Sounds good! In the evening, can you also enjoy eating outside, cute tablewear, fruit smoothies and lovely candles. It couldn't be any better.

De zomervakantie is voor mij nu eindelijk begonnen, volgende week moet ik nog even mijn boeken inleveren en rapport op komen halen, maar dan is het ook zo ver: vakantie! En ja, daar willen we natuurlijk wel optimaal van gaan genieten! Overdag zijn er zat leuke dingen te doen met mooi weer, wat dacht je van zwemmen of een picknick in het park? Klinkt goed toch! In de avond kun je dan ook weer heerlijk buiten eten, leuk gedekte tafel, fruitsmoothies en een mooie kaars erbij. Beter kan het niet.


Those candles, that's what I want to talk about today, yes really, the candles. Because secretly, I'm quite a big fan of candles. They're romantic, they give a nice ambiance, they look nice and some even have a nice smell! In short, I love candles.

Over die kaarsen wil ik het nu even gaan hebben, ja echt, de kaarsen. Want stiekem, ben ik daar toch wel een grote fan van. Kaarsen zijn romantisch, ze brengen sfeer, ze zien er leuk uit en sommige ruiken ook nog eens lekker! Kortom, ik hou van kaarsen.


And I'd rather don't have the usual candles, no, they for me, candles may stand out a bit. The crazier the better, but of course in style! And sure, you can quickly go to the blokker for some simple candles, but fortunately there is also the Internet and yes, you that might give you more choice.

En het liefst niet van die standaard kaarsen, nee, van mij mogen ze opvallen. Lekker apart, hoe gekker hoe beter, maar natuurlijk wel in stijl. En nu kan je natuurlijk snel even naar de blokker gaan om wat simpele kaarsen uit te zoeken, maar gelukkig is er ook het internet en ja, dan heb je toch net wat meer keus.

So I recently discovered this fun site that sells (scented) candles, and I fell in love with this beautiful candle with matching matches. (sounds funny) How lovely? I especially love the vintage floral print. 

Zo ontdekte ik laatst een erg leuke site die onder andere (geur)kaarsen verkoopt en zelf werd ik direct verliefd op deze mooie kaars, met bijpassende lucifers. Hoe leuk kan je het verzinnen? Vooral het vintage bloemen printje vind ik erg leuk.


Of course I couldn't stop with one candle, I also found three nice scented candles which look very cute with the vintage looking candle. Two  scented candles, smelling like clean linen and a red scented candle that smells like strawberry. Although these two scentedglasses look very cute, my favorite is the strawberry one, because man that smells good!


Natuurlijk kon ik het niet bij een kaars laten, ik vond ook nog drie leuke geurkaarsen die erg goed bij de eerste kaars passen. Twee gevulde geurglazen, die lekker fris naar linnen ruiken en nog een rode geurkaars die naar aardbei ruikt. Ondanks dat die twee geurglaasjes er schattig uitzien, is mijn favoriet toch de aardbei geurkaas: man wat ruikt die lekker!


Then I always find out again, that I'm the opposite of a hero when it comes to fire. (yes even with a little candle light) But again, I did it. I succeeded to light the candles while I was taking pictures of it. And of course I want to share them with you!

Dan kom ik er altijd weer achter dat ik een held ben met vuur, ja zelfs met kaarsjes aansteken, maar het is me toch weer gelukt om de kaarsjes aan te steken en er tegelijkertijd tijd foto's van te maken. Natuurlijk wil ik die eventjes met jullie delen!


These candles are from: vankaarstotservet.nl 

Do you love candles just as much as I do? And have you ever bought candles online? Let me know!

Hou jij net zo veel van kaarsen als ik? En koop jij wel eens kaarsen online? Laat het me weten! 

Much love!
xxx SanneYou May Also Like

0 interesting thoughts