Fake or Natural? Tag#

by - 8:19 PM


Tumblr_m3kxzn71tv1rsv195o1_500_large
With beauty often comes make-up. This isn't necessarly a bad thing, as long as you don't overdo it. If you use your make-up properly it should embrace your good sides and reduce the less beautiful sides. But if you don't use make-up properly, it creates even more bad sides. Witch you can read about in the make-up blunders post. Today we'll talk about using too much makeup, too many adjustments on your own body, shortly said: everything which is fake about you. I'll do this through the 'How fake are you' tag. I found this tag at xthesweetestdream and I loved it so much that I decided to fill it in as well.


Met schoonheid komt vaak make-up om de hoek kijken. Dit is natuurlijk helemaal niet slecht, zolang je het maar niet te veel gebruikt. Als je make-up goed gebruikt benadrukt het je mooie punten en verminderd het je mindere punten. Maar als je het slecht gebruikt, dan creeërt make-up nog meer slechte punten. Zoals je ook kon lezen in de post over make-up blunders. Vandaag gaan we het hebben over het gebruik van te veel make-up, te veel aanpassingen, kort gezegt: alles wat nep aan je is. Dit doe ik doormiddel van de 'Hoe fake ben jij' tag. Deze tag vond ik bij xthesweetestdream en ik vond de hem zo leuk dat ik hem ook besloot in te vullen.

Have you ever had cosmetic surgery?
Heb je ooit cosmetische chirurgie ondergaan? No, I've actually never been through a surgery in my whole life.

Nee, en eigenlijk heb ik nog nooit een operatie gehad. 

Do you use falsh lashes?
Gebruik je valse wimpers?
No, and actually, I've never even tried falsh lashes. Maybe I should sometime, because I do like the way it looks. But I wouldn't wear them on a regular day to school or whatever. Just for a party.

Nee, en eigenlijk heb ik ze ook nog nooit geprobeerd. Misschien zou ik dat eens moeten doen, aangezien ik ze er wel mooi uit vind zien. Maar ik zou ze nooit op een normaale dag naar school of zoiets dragen. Gewoon voor naar een feestje.  Again no, maybe I'm to boring for this tag but no, I don't wear any extensions including weaves. And again, I'd like to try extensions, just to see the way it looks, but I wouldn't wear it on a regular basis.
Do you wear a weave or extensions?
Draag je een weave of extensions?

Weer nee, misschien ben ik een beetje te saai voor deze tag, maar nee, ik draag helemaal geen extensions en ook geen weaves. En weer, ik zou extensions graag een keertje uit proberen, gewoon om te zien hoe het staat, maar ik zou ze niet zomaar dragen.

Finally, a yes. Well actually it's a half yes. I use make-up at every school day, but right now. (I'm typing this in the weekend) I'm not wearing any make-up. So I just use it when I might be meeting people. When I'm home alone, I just like to hang around in my pajama's all day, so why put make-up on than? ;)

Do you use make-up everyday?
Gebruik je iedere dag make-up?

Eindelijk, een ja. Nou eigenlijk is het een halve ja. Ik gebruik mijn make-up namelijk op iedere school dag, maar op het moment, ik typ dit in het weekend, draag ik helemaal geen make-up. Ik draag het alleen als ik denk dat ik misschien mensen tegen kom, maar als ik allen thuis ben, in mijn pyjama, waarom zou ik dan make-up op moeten doen? ;)

Tumblr_m3jwnu6nqa1r9xy9po1_500_large

Would you concider a cosmetic surgery?
Zou je een cosmetische operatie overwegen? No, actually not. I'm a bit afraid of blood and stuff like that so to undergo a surgery to look pretty isn't something I'd like to do.

Nee, eigenlijk niet. Ik ben een beetje terughoudend als het aankomt op bloed en dat soort zaken. Dus een operatie ondergaan om mooi te lijken is echt niks voor mij.
Would you be able to live without make-up?
Kun je nog zonder make-up?
Well, I'd definitely miss it. But I think I could live without it. My skin isn't really horrible, just very dry. So instead of putting make-up on, I might just be a bit more sweet for my skin and take care of it more often.

Nou, ik zou het wel erg missen, maar ik denk dat ik echt wel zonder kan. Mijn huid is ook weer niet zo gruwelijk, alleen erg droog. Dus inplaats van de make-up zou ik misschien wat liever zijn voor mijn huid en hem wat meer verzorgen.

Do you wear fake nails?
Draag je nepnagels? No, I've worn them, but to be very honest, it's just nothing for me. They might stay on my nails for like two hours and than I've lost at least 3 nails. Well, I can tell you, that doesn't looks so pretty. ;)  

Nee, ik heb ze wel gedragen, maar om heel eerlijk te zijn, is het gewoon helemaal niks voor mij. Ze blijven misschien voor twee uurtjes op mijn nagels zitten, maar dan heb ik er inmiddels al minstens 3 verloren. Ik kan je vertellen, dat ziet er niet erg mooi uit. ;)
Do you paint your hair?
Verf je je haren?
No, but I want to. I admit, my biggest beauty insurancy is my hair. Not because I hate the color or the lenght, no just because it's so extreamly dry. That's why I've been thinking about painting it with henna. Henna seems to be a hair rescue product, something you try when nothing else works. I'm going to paint it in the summer holidays.. Ofcourse I'll show the before and after pictures at dutchbeauty. ;)

Nee, maar ik wil het wel. Ik moet toegeven, mijn grootste onzekerheid dat is toch wel mijn haar. Niet omdat ik ontevreden ben over de lengte of de kleur, maar omdat het zo droog is. Dat is waarom ik er over na heb gedacht om mijn haren te verven met henna. Henna wordt ook wel beschreven als het laatste redmiddel, als niets anders meer werkt. Ik ga mijn haar waarschijnlijk verven in de zomervakantie. Natuurlijk zijn jullie de eerste die de voor en na foto's gaan zien! ;)

Cute-flowers-girl-hair-hands-favim.com-437510_large
Ga je onder de zonnebank?
No, that's very bad for your skin and eyes, so no. I'd rather be completely healthy, than completely beautiful.

Nee, aangezien dat erg slecht is voor je huid en ogen zeg ik nee. Ik zou liever helemaal gezond zijn dan helemaal mooi.

Do you use selftanners?
Gebruik je selftanners?
Haha, funny stoty. Because I've actually tried it once. What happend: I put a layer of the selftanner on my skin before I went to bed, ofcourse you didn't saw the result directly, so I just kept putting it on my skin. The next day I woke up, looked in the mirror and saw: orange. That was the last day I've ever used a selftanner.  

Haha, grappig verhaal. Ik heb het namelijk ooit geprobeert. Wat gebeurde: ik smeerde het op voordat ik ging slapen, het resultaat zag je natuurlijk direct, dus ik bleef lekker smeren. De volgende dag stond ik op, keek in de spiegel en ja hoor: oranje. Vanaf die dag heb ik het niet meer gebruikt.

Do you have tattoo's?
Heb je tattoo’s?
No, but I would like a small, lady like one. Just in classic black. But I don't think I'm ever going to take one, since I don't need one and I don't desperately want one.

Nee, maar ik zou een kleine, vrouwelijke wel leuk vinden. Gewoon in chique zwart. Maar ik denk niet dat ik er ooit een neem, gewoon omdat ik hem niet nodig heb en niet heel graag wil.

Do you have piercings?
Heb je piercings?
Eeuh, do earrings count? Well than yes, otherwise no. ;)

Eeuh, tellen oorbellen mee? Want dan heb ik ze hoor! Anders niet. ;)


undefined

 So now you know how fake I'm, actually, depending on this tag, I'm not that fake at all. I just got some earrings and I use make-up. Now I'm currious, how fake are you?
If you want you can copy the tag and leave a commend below if you have done this tag because I'd love to see how fake you are. ;)

Dus nu weten jullie hoe nep ik ben en eigenlijk, valt het met deze tag best mee. Ik heb alleen oorbellen en gebruik wat make-up. Nu ben ik natuurlijk wel benieuwd, hoe nep jij bent! Als je wil kun je deze tag natuurlijk altijd over nemen en als je hem ook hebt ingevult laat dan een reactie achter want ik zou heel graag willen weten, hoe fake jij bent! ;)

Much love!
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts