Let me get to know you!

by - 11:30 PM


If you have a blog you might have asked yourself this: Who reads my blog? Certainly if your pageviews suddenly rise, you might be a little curious, how and by who this is caused. How old are they? Are they all female or also male? But also, why are they here? What do they read and what do they want? Those are all questions you might have asked yourself.

Als je een blog hebt heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld: wie leest mijn blog nou eigenlijk? Zeker als je pageviews opeens de lucht in schieten dan ben je misschien toch wel benieuwd, waardoor en door wie dat eigenlijk komt. Hoe oud zijn ze, zijn het allemaal vrouwen of zitten er ook mannen tussen? Maar ook waarom zijn ze hier, wat lezen ze en wat willen ze? Allemaal vragen waarover je misschien zelf ook wel eens hebt nagedacht. 

I still know, the first time I saw that my blog has been watched a few times. It wasn't much, maybe 30 pageviews, but for me, this was very weird. Who would read my blog and why? What would they be searching for? Are this people who came at my blog by searches from google, are this people who typed the web-adress wrong or are this people who really are curious to what I've got to tell? 

Ik weet nog wel, dat ik voor het eerst zag dat mijn blog een paar keer was bekeken. Het was niet veel, misschien 30 keer, maar voor mij was dit erg vreemd. Wie leest nou mijn blog en waarom? Waar zoeken ze naar? Zijn dit zoekacties via google die op mijn blog zijn uitgekomen, zijn dit mensen die een web-adres verkeerd hebben gespeld of zijn dit mensen die echt benieuwd zijn naar wat ik te vertellen heb? 

My  question to you guys is, can you help me to answer some of these questions, by telling me a bit more about yourself? 
Who are you? Where are you from? How did you ended up on my blog? How long have you been a reader of my blog? What do you do in your spare time? You can also leave your blog URL! 

Nou is mijn vraag aan jullie, kunnen jullie me helpen enkele van deze vragen te beantwoorden, door wat over jezelf te vertellen? 
Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe ben je op mijn blog terecht gekomen? Hoelang lees je mijn blog al? Wat doe je in je vrije tijd? Blog URL's zijn ook van harte welkom! 
Much love!
xxx 

Ps. You can still enter the giveaway to win a beauty/fashion goodybag! 
Ps. Je kan nogsteeds meedoen aan de giveaway om een beauty/fashion goodybag te winnen!

You May Also Like

0 interesting thoughts