For my dear mother

by - 11:56 PM

''For my dear mother'' that is something many people have probably said to their mother at this special day. Why? Because in the Netherlands, it's Mother's Day today. It's the day we show our mothers how much we appreciate them, just to be extra sweet. Just to let them know, that we might not always like them, we do always love them! 


''Voor mijn lieve mama'' dat is iets dat vandaag waarschijnlijk veel mensen tegen hun moeder hebben gezegd op deze speciale dag. Waarom? Omdat het moederdag is vandaag, de dag waarop we onze moeders laten zien hoeveel we ze waarderen, gewoon door extra lief te zijn. Gewoon om ze te laten weten dat we onze moeders misschien niet altijd even leuk vinden, maar we houden wel altijd van ze. 

Today I want to share the presents I gave my mother today. My mother is really practical, so it's sometimes a bit difficult to find a original, creative and cute present. But I think I did pretty good this year. What do you think?

Vandaag wil ik de cadeautjes die ik vandaag aan mijn moeder gaf met jullie delen. Mijn moeder is vrij praktisch ingesteld, waardoor het soms lastig is om een leuk, origineel en creatief cadeautje te verzinnen. Maar dit jaar heb ik het volgensmij vrij aardig gedaan. Wat denk jij? My first present was a green eyepencil of MAX. (the action) I bought this for her since it's the only color that she wears. Previously, she always used a duo eyepencil of HEMA, which she'd only use one half of, so I decided that she also had to try out other brands.


Mijn eerste cadeautje was een groen oogpotloodje van MAX. (de action) Dit kocht ik voor haar aangezien dit de enige kleur is die ze gebruikt. Voorheen gebruikte ze altijd een duo van de HEMA, waarvan ze dan dus de helft weggooide, daarom ik vond dat ze ook eens andere merken moest uit proberen. 


My second gift, which you've probably seen in my action shoplog a few days ago. I thought these cups were so cute that I decided to buy one for Mom and one for Dad. My mother's day gift of course was the "I love mum 'mug.

Mijn tweede cadeautje heb je ook waarschijnlijk wel zien voorbij komen in mijn action shoplog van een paar dagen geleden. Ik vond deze kopjes zo schattig dat ik ze gelijk voor pap en mam heb gekocht. Mijn moederdags cadeautje was natuurlijk de 'I love mum' mok. 


Then this little booklet, I just couldn't resist buying him. There are so many quotes in there that simply are true, but you just never tell your mother. Which is actually a shame, because my mother does all these things again and again for me. So I found this book so much fun that I just wanted to buy it to thank my mom for all the 'normal' little things she does for me.

Dan dit lieve boekje, ik kon hem gewoon niet laten liggen. Er staan zoveel dingen in die gewoon waar zijn, maar die je zelf nooit tegen je moeder zegt. Toch doet je moeder al deze dingen steeds maar weer voor jou. Daarom vond ik dit boekje wel erg leuk, zo kan ik mijn moeder bedanken voor al de 'gewone' dingentjes die ze voor me doet. 


So what have you bought for your mother?

En, wat heb jij voor je moeder gekocht? 
Liefs,
Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts