Anna Dello Russo for H&M

by - 11:15 PM

Have you heard the big news yet? H&M is going to collaborate with nobody less than Anna Dello Russo! Anna Dello Russo is a fashion icone in the bloggers industry. Even if you have never heard her name before, I think you might have seen pictures of her at inspiration fashion blogs. And now she is going to design a jewellery line for H&M. And don't you dare to think that this jewellery line is going to be anything like usual, because if it's to Anna, she'll make a jewellery line ''that will get H&M customers and everyone in love with fashion excited!''

Heb je het grote nieuws al gehoord? H&M gaat samen werken met niemand minder dan Anna Dello Russo! Anna Dello Russo is een fashion icoon in de bloggers wereld. Zelfs als je nog nooit van haar naam hebt gehoord, heb je waarschijnlijk haar gezicht of haar outfits wel eens zien voorbij komen op andere fashion blogs. En nu gaat ze dus een sieraden lijn voor H&M maken. En denk maar niet dat die sieraden lijn ook maar een beetje gebruikelijk zal zijn, als het aan Anna ligt dan zal ze een sieraden lijn maken ''die H&M klanten en iedereen die van fashion houd opgewonden krijgt.''


“I am excited by this collaboration: this is the first time H&M
involves a Fashion Director in a special project. This is the sign
of an important evolution in fashion, and I am both thrilled and
humbled to be the one chosen to lead it. I wanted to create precious
accessories that are impossible to find. As a stylist I know
accessorization is essential: it is the personal touch to any outfit.
With these pieces everybody can have fun, turning an ordinary day
into a fantastic fashion day” says Anna Dello Russo.

"Ik ben blij met deze samenwerking: dit is de eerste keer dat H&M
een fashion directeur betrekt in een speciaal project.  Dit is het teken
van een belangrijke evolutie in de mode, en ik ben zowel blij als
nederig om gekozen te zijn als leider. Ik wilde kostbaar accessoires
 maken die onmogelijk te vinden zijn. Als stylist weet ik
dat accessoires essentieel zijn: het is de persoonlijke touch aan elke outfit.
Met deze stukken kan iedereen plezier te hebben, ze maken van een gewone dag
een fantastische mode-dag ", zegt Anna Dello Russo.

Anna Dello Russo and Margareta van den Bosch

“It’s been extremely exciting to involve Anna Dello Russo in this
project, something completely different from what we have done before.
Anna has a fantastic eye and a strong taste, apart from being a
veritable fashion icon. She produced an extravagant range of
accessories that will get H&M customers and everyone in love with
fashion excited. The collection is a celebration of excess,
fantasy and decoration” says Margareta van den Bosch, 
Creative Advisor at H&M

"Het is heel spannend om Anna Dello Russo in dit project te betrekken,
het is iets totaal anders dan wat we eerder hebben gedaan.
Anna heeft een fantastisch oog en een duidelijke smaak, naast dat ze
ook nog een mode-icoon is. Ze produceerde een uitgebreide reeks van
accessoires die de H&M klanten en iedereen die houd van fashion opgewonden
zal maken.  De collectie is een viering van 'te veel',
fantasie en decoratie ", zegt Margareta van den Bosch,
Creatief adviseur bij H&M

Do you have high expectations from this jewellery line? Or don't you think this collaboration is going to work out? Let me know!

Heb jij hoge verwachtingen van deze sieraden lijn? Of denk je dat deze samenwerking niet zo goed werkt? Laat het me weten! 

Much love,
xxx Sanne

You May Also Like

0 interesting thoughts