Top 10 first world problems

by - 12:35 AM

Don't we all have those moments, that we just really hate to do such a little thing. Those moments when were exaggerating every little problem. Those moments when you're watching TV and you want to watch an other channel, when the remote is on the other couch. Those 'problems' you can only have when you're rich. I think you're already getting where I'm going: 'the fist world problems!'

Hebben we niet allemaal wel eens van die momenten, dat we het kleinste dingentje niet willen doen. Die momenten dat we ieder probleem overdrijven. Die momenten dat je TV aan het kijken bent en naar een ander net wil zappen, net als de afstandsbediening op de andere bank ligt. Die 'problemen' die je alleen kan hebben als je rijk bent. Ik denk dat je al snapt waar ik naartoe wil: 'the first world problems!'

 Lately I found this very funny video and I just had to share it with you. It's so funny because it's totally true and it just shows how spoiled we are. I mean, if we didn't had a TV we wouldn't need to walk to the other couch to get the remote. Or if we didn't had the other couch either, there wouldn't even be a possibility for a remote being there. ScooterMagruder made a video about this subject, he named it: first world problems. Let's just watch it. :)

Laats vond ik deze leuke video en ik moest hem gewoon met jullie delen. De video is zo leuk omdat hij helemaal waar is en laat zien hoe verwend we eigenlijk wel niet zien. Ik bedoel, als we geen TV hadden hoefden we niet naar de andere bank te lopen om de afstandsbediening te pakken. En als we die andere bank ook niet hadden, kon er niet eens een mogelijkheid zijn voor de afstandsbediening om daar te liggen. ScooterMagruder heeft hierover een video gemaakt, hij noemde het: first world problems. Laten we het maar bekijken. :)


So do you already feel a bit ashamed haha? Well I definitely did when I saw this video, there are so manny things I exaggerate when I'm just being to lazy. It's just all laziness and being spoiled. And I have to admit, I'm a bit of both. Now I'm very currious, if you've ever experienced any of these 100 'fist world problems?' Let me know!

En voel je je al een beetje beschaamd haha? Zo voelde ik me zeker nadat ik deze video had beken, er zijn zo veel dingen die ik overdrijf omdat ik gewoon te lui ben. Het gaat allemaal om het lui en verwend zijn. En ik moet toegeven, ik heb een beetje van beide. Ik ben erg benieuwd of jullie wel eens een van deze '100 eerste wereld problemen' hebt gehad? Laat het me weten!

Much love!
xxx

You May Also Like

0 interesting thoughts