Long time, no see

by - 12:16 AMI'm back, and how. Wow, I've missed blogging and reading other blogs really bad! Luckilly I got more time than ever, since testweek is just over and I'm even free tomorrow! Can it get any better? I need to say, pressure is good for my creativity. I'm currently doing many DIY projects, which I'd love to show you ofcourse! Here I want to share some of the things I'm working on, these were my inspiration.Ik ben terug, en hoe! Wauw, ik heb het bloggen en het lezen van andere blogs echt gemist! Gelukkig heb ik meer tijd dan ooit, toetsweek is over en ik ben zelfs vrij morgen! Kan het leven nog mooier zijn? Ik moet zeggen, de druk is wel goed voor mijn creativiteit. Ik ben op het moment weer erg creatief bezig met veel DIY projecten, die ik natuurlijk laat zien als ze af zijn! Ik wil jullie alvast een voorproefje geven van de DIY's waar ik mee bezig ben, deze waren mijn inspiratie.

Source: www.itsajaimething.com
Paper art, it's so cool what you can do with paper and it's not even expensive or hard to get. A long, long time ago, I already wrote about a incredible paper artist named Su Blackwell and lately I've been seeing the works of other artists and I think there all so beautiful. Just because of the simplicity: a white sculpture. Ofcourse I'm starting at a way lover level than those paper artists, I'll just start with a flower like this one above. That's a bit more within my capability. :)

Papier kunst, het is zo cool wat je allemaal kunt doen met papier. En het beste is, het is nog niet eens duur of moeilijk te krijgen. Een paar maanden terug schreef ik al over een geweldige papier kunstenares genaamd:  Su Blackwell en de laatste tijd zie ik weer veel werken van andere kunstenaren. Ik vind ze echt prachtig, juist omdat ze erg minimalistisch, maar toch gedetailleerd zijn. Natuurlijk begin ik een stuk lager dan, gewoon met een papieren bloem zoals die hierboven staat. Dat lukt nog wel. :)


A dreamcatcher, I've wanted to make a dreamcatcher for like for ever and I got all the stuff I need for it, but I just never make it. So I just hope, that I'll be able to make it soon, because I love the way it looks: it's a perfect accessoire and a perfect home decore piece. I also think that I'm going to use it for both. 

Een dromenvanger, die wil ik al zó lang maken! Ik heb alle benodigdheden in huis, maar het komt er gewoon niet van. Dus ik hoop dat ik hem snel kan maken, want ik hou er echt van. Naast een perfecte accessoire is het ook nog eens een geweldig stukje home decoratie. Ik denk dat ik mijne ga gebruiken voor beide. 

Source: alphamom.com
The person who came up with this idea must be a genius! (or someone with way to much free time. :p) It's so creative and it's perfect for people who just can't paint, like me. It looks beautiful and I would definitely love to have a painting like that in my room! 

De persoon die met dit idee kwam moet wel geniaal zijn. (of iemand met te veel vrije tijd natuurlijk :p) Het is zo creatief en het is een perfecte DIY voor mensen die gewoon niet kunnen verven, zoals ik. Het ziet er prachtig uit en ik zou dit schilderij dan ook graag ophangen in mijn kamer. 

Source: bit.ly
Another genius idea for people who aren't very good in painting: the dear painting. The only thing you'll ned exept for brushes, paint and a canvas: your feet! Who said you can't paint with your feet?  Well now I know that nothing is impossible. And doesn't it looks way to cute? Certainly a perfect DIY for christmas, but who cares, I'm just going to make them in spring! :)

Een ander geniaal idee voor mensen die niet erg handig zijn met verf: een schilderij van twee herten. Het enige wat je nodig hebt, naast de kwasten, verf en het doek, zijn je voeten! Want wie zij dat je niet kan verven met je voeten? Ik weet nu dat niets onmogelijk is. En ziet het er niet schattig uit? Een perfecte DIY voor met de kerst, maar wat maakt het ook uit, ik maak hem gewoon in de lente! :)

Source: lostateminor.com
Then, last but not least: I want to pimp my plane white shoes. (those primark gympy's which you can buy for only €3) Alright, I won't be able to remake this painting, or anything what might look just a little bit like these, but it's a really lovely inspiration. I'm thinking about making a american flag design or a galaxy design. What do you think?

Dan, als laatste, maar zeker niet de minste: ik wil mijn saaie witte gympen pimpen. (die primark gympen die je voor €3 kan kopen) Oke, het zal me niet lukken om deze tekening na te maken, of ook maar iets wat er op lijkt, maar het is wel een goede inspiratie. Ik twijfel er tussen om een american flag te doen of een galaxy design. Wat vind jij?

So are you a bit creative? And do you think being under a lot of pressure makes you more creative? Let me know!
Ben jij een beetje creatief? En denk je dat veel druk je creatiever maakt? Laat het me weten! 

Much love!

You May Also Like

0 interesting thoughts