What to wear this spring?

by - 11:06 PM


Warning: Reading this post might not be very good for your purse. Dutchbeauty is not responsable for that. ;) 
Waarschuwing: Het lezen van dit artikel zal niet zo goed zijn voor je portemonnee. Dutchbeauty is daar niet verantwoordelijk voor.  

Of course that's a joke. (or not?) But don't you have that feeling of happiness when you see al the colors for this spring? The grey and dark clothes are finally starting to leave and make some space for the colorful clothes. Don't get me wrong. I love some black leather so now and then and I can't live without my oversized, and very warm, grey sweater. But all I want right now, is spring. Some sunshine, some happiness, some colors and more of that! 

Natuurlijk is dat een grapje. (of niet?) Maar krijg jij ook niet dat geluksgevoel als je al die kleuren voor deze lente ziet? De grijs tinten en de donkere kleuren gaan eindelijk weg en maken plaats voor de kleurrijke kleding. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou van wat zwart leer zo nu en dan en ik kan niet leven zonden mijn oversized, en erg warme, grijze trui. Maar alles wat ik nu wil, is de lente. Wat zonneschijn, wat vrolijkheid, wat kleur en meer van dat! 

Source: elle.com 

With this post I want to give you the spring feeling by telling you the, for me, greatest trends for this spring. So lets just get started. 
In deze artikel wil ik wat van dat lente gevoel meegeven en ga ik de, voor mijn gevoel, grootste trends voor deze lente met jullie bespreken. Dus laten we beginnen. 
#1 The little black dress is going to be replaced by the little white dress.  
It's really happening, or at least according to the trend watchers. The little black dress is slowly starting to make place for the white dress. Unfortunately, the white dress isn't as forgiving as the black dress, but if you're worried that the white dress would make you look fat, you can just go for a fun texture at the waist. 
#1 De little black dress wordt vervangen door een wit exemplaar. 
Het gebeurd echt, of tenminste, dat is wat de trend watchers zeggen. De little black dress moet plaats gaan maken voor de witte variant. Jammer genoeg is de witte jurk niet zo flatterend als de zwarte jurk. Maar als je bezorgd bent dat de witte jurk je dik doet lijken, dan kun er ook voor kiezen om je taille te benadruken. 
#2 Wear color! 
Spring is all about bright colors, about a blue sky, about sunshine. Nature is also a big trend setter. And this spring you can really chose almost everything. The colors vary from neon till pastel colors. If I'd to call five main colors for this spring than I'd say bright blue, coral, hot pink, mint green and nude. You don’t have to be afraid of color, just find colors which look good at you. 
#2 Draag kleur!
De lente doet me denken aan felle kleuren, een blauwe lucht en zonneschijn. De natuur is ook een grote trens setter wat dat betreft. Deze lente kan je echt uitpakken met kleur. De kleuren varieren van neon tot pastel. Als ik vijf hoofd kleuren voor de lente zou ik kiezen voor fel blauw, koraal, roze, mint groen en nude kleurtjes. Je hoeft niet bang te zijn voor kleur, vind gewoon de kleuren die goed bij jou ondertoon passen. 
#3 Layer your jewelry.
We used to say: less is more, but this spring, rules are just meant to be broken. You can just layer your jewelry. Be creative! You can layer your necklaces, rings, bracelets and what ever your come up with. Just make sure that the colors you use match. 
#3 Draag meerdere sieraden over elkaar.
We waren het gewend om te zeggen: minder is meer, maar in deze lente, zijn de regels gemaakt om gebroken te worden. En kan je gewoon meerdere sieraden over elkaar heen dragen. Leef je uit! Je kunt kettingen, ringen, armbandjes en wat je nog meer kan bedenken gebruiken voor deze trend. Het enige waar je op hoeft te letten is dat de kleuren bij elkaar passen. 

Zalando has also let us know what three of their favorite trends for this spring are. I thought they picked great styles and they did a great job with the design of this advertisement, so I just wanted to share it with you and hear your thoughts about it. :)

Zalando heeft ons ook laten weten wat drie van hun favorite trends zijn voor deze lente. Ik vind dat ze erg leuke stijlen hebben gekozen en dat het design van de advertentie erg leuk gedaan is, dus ik wou hem graag met jullie delen en jullie mening hierover horen. :)


''New retro plays with the elements from the fifties and gives it a new interpretation with clean shapes. ''

''New retro speelt met elementen uit de jaren 50 en geeft hieraan een nieuwe interpretatie met cleane vormen. ''


''Modern Tribal combines the colors of nature, classic black and ethnic prints with metallic fabrics and graphic lines. 

''Modern Tribal combineert natuurtonen, klassiek zwart en ethnische prints met metaalachtige stoffen en grafische lijnen.'' 


''Sci-Tec combines futuristic designs with influences from the nineties and fashionable blue tones.''
 

''Sci-Tec verenigd futuristische designs met invloeden uit de jaren 90 en modische blauwtonen.'' 


Now we've seen many styles and trend already, but I haven't really asked you about your opinion. But as always, I'm very curious what your favorite trends of the spring are and what you're going to wear and what you definitely won't wear. Just let me know! 

Nu hebben we al veel verschillende stijlen en trends gezien, maar ik heb jullie nog niet echt gevraagd naar jullie mening. Maar zoals altijd, ben ik erg nieuwschierig naar wat jou favorite trend voor deze lente is en wat je wel en wat je zeker niet gaat dragen. Laat het me weten! 

Much love!
xxx

I also want to thank you all for following me, today dutchbeauty reached the amount of 150 followers at google friend connection! A big virtual hug and loads of love for you guys! 


Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het volgen, vandaag heeft dutchbeauty de 150 volgers bereikt op google friend connection! Een grote virtuele knuffel en veel liefs! 

You May Also Like

0 interesting thoughts