Weekly quote #1

by - 12:09 AM

A man sooner or later discovers that he is the master-gardener of his soul, the director of his life. By James Allen 
Een mens vind nu of later uit dat hij de hoofd tuinier is van zijn ziel en de directeur van zijn leven.Door James Allen   

 Picture source: squarepennies.blogspot.com

You May Also Like

0 interesting thoughts