Review: OPI Rainbow connection

by - 11:39 PM

Maybe you remember that I've subscribed to elle about three months ago and that I would get this great OPI nail set. Well I fell in love with one of the polishes they sent me. I'm talking about OPI rainbow connection. This polish is without a doubt one of the most beautiful polishes I've ever worn. All the gliter gives makes you want to look at it and it's definitely an eye-catcher. Misschien herinner je je dat ik me, ongeveer drie maanden geleden, heb geabonneerd op de elle en dat ik een super leuk OPI nagel setje zou krijgen. Nou dat zeker, ik werd verliefd op een van de nagellakjes die ze me opstuurde. Ik heb het over de OPI rainbow connection. Dit lakje is zonder twijfel een van de mooiste lakjes die ik ooit gedragen heb. Alle glitter maakt dat je naar je nagels wilt staren en het is dan ook zeker een blik-vanger.


For the effect you see at the first picture, I used three layers of nail polish. But I build it up, so before putting a new layer on, I let the other one dry first. To give you a honnest review about this nailpolish, I took a picture of every layer I put on. So let's go to the pictures. 

Voor het effect wat je op de eerste foto ziet heb ik drie laagjes nagellak gebruik. Ik heb dit rustig opgebouwd. Zodat voordat ik een nieuwe laag op bracht, de andere laag tijd had gehad om te drogen. Om jullie een eerlijke revieuw te geven heb ik een foto genomen van elke stap. Dus laten we de foto's eens bekijken!


With one layer on, good enough as a topcoat over a color, but for me it's not good enough as a color standing at itself. I do love the fact that there are so many different colors of glitter in this nailpolish, this becomes pretty clear with only one coat. 

Met een laagje op, goed genoeg als een topcoat over een ander kleurtje, maar opzichzelf vind ik de kleur nog niet mooi genoeg. Ik hou er wel erg van dat er zo veel verschillende kleuren glitter in deze nagellak zitten, zelfs met een laag wordt dat al goed duidelijk.

 With two layers on, already much better. I think most of the surface of the nail is already covered. Certainly at the smaller nails. But I still see some spots I'd like to fill. So I'm going to put another layer on! 

Met twee laagjes op, nu al een stuk beter. Ik denk dat het grootste deel van mijn nagel nu wel bedekt is met nagellak. Zeker de kleinere nageltjes. Maar ik zie nogsteeds wat plekjes waar wat meer glitter mag, dus ik ga er nog een laagje over heen doen!For me this is the final layer. I think my nails look gorgeous with this amount of glitter at it's surface. Perfect for a party, but also to add a little bit of glam to a regular outfit. The only bad thing I could come up with about this polish is that it's very difficult to remove it. 

Voor mij is dit de laatste laag. Ik vind mijn nagels echt prachtig met glitter overal. Perfect voor naar een feestje maar ook om wat glam aan je outfit toe te voegen. Het enige nadeel wat ik zou kunnen bedenken is dat deze nagellak verschrikkelijk lastig te verwijderen is.


When it started chipping, after about four days of wearing it, I tried normal nail polish remover. It removed the color of the glitter, so all the glitter became silver looking, but all the gliter stayed exactly at it's place. I removed the nail polish when I was taking a shower. My nails are then soft enough to bend so the nail polish will break, so all the nail polish literly fell of. Not the best way, I know, I know, but it worked. So if you have any advise for me to remove my OPI nail polish, just let me know! :)

Toen het begon te chippen, na ongeveer vier dagen, probeerde ik het er af te halen met normale nagellak verwijderaar. Jammer genoeg hield dat alleen de kleur van de glitter weg, waardoor al de glitter zilver werd, en niet de glitter zelf. Ik heb uiteindelijk mijn nagellak er af gehaald terwijl ik aan het douchen was. Mijn nagels zijn dan zacht genoeg om ze te buigen zodat de nagellak breekt. Dus alle nagellak viel letterlijk van mijn nagels. Niet de beste manier, dat weet ik, maar het werkte wel. Als je een andere manier hebt om OPI glitter nagellak te verwijderen, laat het me dan weten! :)

Much love!
xxx

Ps. Today I had a solicitation at AH (a grocery store) and I got the job! For now on I'll be working two days a week (Saturday and another evening) in the meat and cheese section. (even though I'm a vegetarian) I don't really like the job, but I need some work experience and some money could never hurt! Plus that I'm going to work with many other people, so I'm sure it will be loads of fun. :)

Ps. Vandaag had ik een solicitatiegesprek bij de AH en ik ben aangenomen! Voor nu ga ik twee dagen per week (zaterdag en een avond door de weeks) in de vlees en kaas afdeling werken. (ookal ben ik een vegetariër) Ik vind het geen leuk werk, maar ik heb wat werk ervaring nodig en wat meer geld kan nooit gen kwaad! Plus dat ik ga werken met veel meer mensen, dus ik denk wel dat het erg leuk wordt. :)

You May Also Like

0 interesting thoughts