Personal update

by - 12:32 AM


 Today, I just have a quick post planned for you guys, since I'm really, really busy lately. I'm going  to London in less then two weeks and I still know approximately nothing about the trip yet. (thanks to my perfectly organized school of course) So I'm actually just planning some things myself already. Doing some preparation and stuff like that. Plus the fact that when I come back from London, I only got a week before testweek. So I'm studying and planning the trip at the same time. Vandaag heb ik een kleine persoonlijke post gepland voor jullie, omdat ik de laatste tijd erg druk bezig ben. ik ga namelijk binnen twee weken naar Londen en ik weet eigenlijk nogsteeds niks over reis of wat we daar gaan doen. (met dank aan mijn geweldig georganizeerde school) Dus ik ben eigenlijk al wat dingen zelf aan het plannen. Mezelf een beetje aan het voorbereiden. Ook heb ik, als ik terug kom van Londen, nog maar een week voor de toetsweek. Dus ik ben aan het plannen voor Londen en aan het studeren tegelijkertijd.


Even though I'm very busy lately, you won't have to be afraid that I'm going to neglect my blog. No! I'm trying to post any less then usually. I'm preparing myself for the London week by planning automatic posts for you guys, so that even while I'm away you'll still got something to read. :)

Ondanks ik het erg druk heb op het moment hoeven jullie natuurlijk niet bang te zijn dat ik mijn blog ga verwaarlozen. Echt niet! Ik probeer netzoveel artikelen te schrijven als normaal en ik bereid mezelf al voor op de Londonn week door automatische artikelen. Dus als ik weg ben hebben jullie gewoon, iedere dag nog wat om te lezen! :)


I've already prepared a few post, but I still need to write some. So if you got any ideas of post you'd like to see at dutchbeauty, feel free to leave me a commend! I'd be really happy to see all your commends! 


Ik heb al wat artikellen voorbereid, maar ik moet er nog een paar schrijven. Dus als je een idee hebt waar jij graag een artikel over wilt zien op dutchbeauty, voel je dan vrij om een reactie achter te laten! Ik ben benieuwd welke reacties ik krijg!


Source picture: tumblr

You May Also Like

0 interesting thoughts