Music is Magic

by - 3:44 PM

What would we be without music? I mean, music has really become very important in this time. The time that people don't allow other people to feel good. The time that we're all labeled. The time that we're treated like products, instead of living creatures with a soul. 


Wat zouden we zijn zonder muziek? Ik bedoel, muziek is echt belangrijk geworden in deze tijd. De tijd dat mensen elkaar geen licht in de ogen gunnen. De tijd dat we allemaal een label op geplakt krijgen. De tijd dat we behandelt worden als producten, in plaats van levende wezens met een ziel. 

Jason Mraz - If It Kills Me


I think that right now, most people can express their feelings anymore just by talking. We've become to complicated and to busy for just talking. We had to find a new way to express our feelings. That's how music and every other kind of art has been created. 

Ik denk dat op dit moment, de meeste mensen zichzelf niet meer kunnen uiten door gewoon te praten. We zijn te ingewikkeld en te druk geworden om gewoon te praten. We moesten een nieuwe manier vinden om onze gevoelens te uiten. Zo is muziek en elke andere vorm van kunst ontstaan. 

One Republic - Secrets

People can just express themselves a lot better when they're singing. Maybe that's because of the things you can do with your voice and the instruments in the music, but I also think that it has a lot to do with the atmosphere of the music. Music feels as a safe harbor. It's a way of expressing yourself. Telling the world who you are. But it's also a perfect and safe way to escape from the real world for a moment. 

Mensen kunnen zichzelf gewoon een stuk beter uiten als ze aan het zingen zijn. Misschien komt dat door de dingen die je met je stem en de instrumenten kan doen in de muziek, maar ik denk ook dat het veel te maken heeft met de sfeer van de muziek. Muziek voelt als een veilige haven. Het is een manier om jezelf te uiten. Om de wereld te vertellen wie je bent, maar ook om diezelfde wereld te ontvluchten. 

Birdy – People Help The People

There's a song for every feeling and there's a lyrics for every happening. It makes us feel united and seperated at the same time. That might be the magic of music. 

Er is een nummer voor ieder gevoel en er is een lyrics voor iedere gebeurtenis. Het maakt dat we ons verenigd voelen, maar ook gescheiden op het zelfde moment. Misschien is dat ook wel de magie van de muziek. 

We The Kings - Say You Like Me

Christina Perri - jar of hearts

What do you think about music. Can you express yourself better by using music, or do you still prefer talking?

Wat denk jij over muziek? Kan jij je met muziek beter uiten of hou jij meer van het praten? 

Much love!
xxx

This is an automatic post, I'm currently in London so I won't respond to the commends quickly, but I'll read them all when I'm back! 

Dit is een automatische post, ik ben op dit moment in Londen dus ik zal niet snel reageren op de reacties, maar als ik terug ben zal ik ze allemaal lezen! 


You May Also Like

0 interesting thoughts