KONY 2012

by - 9:02 PM


Let's get him this year! That's what I thought while I watched the, already well known 'KONY 2012' video. I think it's unbelievable that somebody like KONY who kills kids from the outside, but mostly from the inside isn't caught yet. And I want to do everything I possible can to help to catch him. Starting by posting this video at my blog. I know that with my 100/200 views a day, I won't stop him alone. But I just hope that you, while you're reading this, are going to spread the word. Make him famous, make KONY famous! 

Laten we hem dit jaar pakken! Dat is wat ik dacht terwijl ik de, nu al erg bekende 'KONY 2012' video aan het bekijken was. Ik denk dat het gewoon ongelofelijk is dat iemand zoals KONY, die kinderen van buiten af, maar ook van binnenuit vermoord, nogsteeds niet gepakt is. En ik wil alles doen wat ik kan doen om hem te pakken. Beginnend met deze video op mijn blog te plaatsen. Ik weet dat ik met mijn 100/200 views per dag hem niet in mijn eentje kan stoppen. Maar ik hoop dat jij, terwijl je dit leest, het door verteld. Maak hem beroemd, maak KONY beroemd!

I understand that it's a long video, but it's worth watching. Just believe me, you won't regret any second. Even though you think you've got something better to do, you don't. Just watch the video, and you'll understand what I mean! 

Ik begrijp dat het een lange video is, maar het is het echt waart om te bekijken. Geloof me, je zal echt geen spijt krijgen. Zelfs als je denkt dat je iets beters te doen hebt, dat is niet waar. Bekijk de video, en je weet wat ik bedoel.


I hope we're going to stop him this year. Because I know we're able to! Let's get him! Let's spread the word. 

Ik hoop dat we hem pakken dit jaar. Want ik weet dat we het kunnen! We pakken hem! Zegt het voort! 

Much love!
xxx

You May Also Like

0 interesting thoughts