Don't worry, Be happy!

by - 9:28 PMWhen the weather isn't making you happy, you need to bring some sunshine and some happiness in the house, isn't it? Well I've helped you a bit, in this post I'm going to show you many way to get a feeling of happiness. If these things won't give you a smile at your face, then I don't know what will. ;)

Als het weer je niet blij maakt, dan moet je zelf maar wat zonneschijn in het huis brengen niet? Nou ik heb je hiermee een beetje op weg geholpen, in dit artikel ga ik verschillende manieren laten zien om een geluks gevoel te krijgen. Als deze dingen je geen lach op je gezicht geven, dan weet ik niet wat wel. ;)

Have your own party! Geef je eigen feestje! 

 Play with your dog. Speel met je hond. 

Play with your cat. Speel met je kat. 

 Meet new people and make friends. Ontmoet nieuwe mensen en maak vrienden.

 Go for an inspiration ride in the car. Ga voor een inspiratie ritje in de auto. 

 Discover your creative talent. Ontdek je creatieve talent. 

 Make your own (hair) accessoire. Maak je eigen (haar) accessoire. 

 Have fun with your boyfriend. Maak plezier met je vriend. 

 Go to the park. Ga naar het park.  

 Make music. Maak muziek. 

 Take some time for yourself. Neem wat tijd voor jezelf. 

Or discover love. Of vind de liefde. 

 Go to a place you've never been before. Ga naar een plek waar je nog nooit eerder bent geweest.

 Look at flowers. Kijk naar bloemen. 

 Read a book. Lees een boek. 

 Watch old pictures. Bekijk oude foto's. 

Give your room a make-over. Geef je kamer een make-over. 

 Go to the beach. Ga naar het strand. 

 Give a hug. Geef een knuffel. 

 Go painting. Ga verven. 

 Look into his eyes. Kijk in zijn ogen.

Or look into her eyes. Of kijk in haar ogen. 

 Go for a romantic walk. Maak een romantische wandeling. 

Pat a dog. Aai een hond. 

 Be creative. Wees creatief. 

And las but definitely not least... 
En als laatste, maar zeker niet de minste... 

What makes you happy? Wat maakt jou gelukkig? 

Much love!
xxx

Ps. I've done an interview for Fleur of www.yeahfleur94.blogspot.com, go check it out! 
Ps. Ik heb een interview gedaan voor Fleur op  www.yeahfleur94.blogspot.com, bekijk haar blog zeker! 

You May Also Like

0 interesting thoughts