Some people pursue happiness others create it...

by - 12:18 AM

It´s one of my favorite quotes. It means that you can´t just wait for all the good things to come, because they won´t. You need to create them. You just can´t get born smart, handsome, strong, athletic and fashionable.You need to learn to get smart, you need to know how you can point up your positive points to be handsome, you need to train a lot to be strong, you need to run often to stay athletic and you need to read lots of fashion magazines to become fashionable. In other words: you need to work hard to get where you want to be. (and to stay there!)

Het is een van mijn favoriete citaten. Het betekent dat je niet gewoon hoeft te wachten voor alle goede dingen die komen, want die komen niet vanzelf. Je moet ze zelf maken. Je kunt gewoon niet slim, knap, sterk, atletisch en fashionable geboren zijn.Jij moet leren om slim te worden, je moet weten hoe je je goede punten kan benadrukken om knap te zijn, je moet veel trainen om sterk te zijn , je moet vaak rennen om atletisch te blijven en je moet heel veel mode magazines lezen om fashionable te worden. Met andere woorden: je moet hard werken om te komen waar je wilt zijn. (en daar te blijven!)''Some people pursue happiness others create it...''

This quote is something I remind when I don't want to learn or don't want to go to the fitness. But it's also a quote I remind when I feel sorry for myself. Because I remember myself that it's in my hand. That I have no reason to feel sorry for myself. And that I just need to work harder and need to keep working.

Deze quote is iets wat ik me herinner wanneer ik niet wil leren of als ik weer eens niet naar de fitness wil. Maar het is ook een quote die ik me herinner als ik medelijden heb met mezelf. Ik herinner me dan dat ik het lot in eigen hand heb. Dat ik geen reden heb om medelijden te hebben met mezelf. En bovenal dat ik moet gewoon harder werken en blijven werken! 

What's your favorite quote?Wat is je favoriete quote?

Much love! xxx

You May Also Like

2 interesting thoughts