My chirstmas in pictures...

by - 12:03 AM

Well let's start with the (fake) Christmas tree in my room, it's totally purple which I love because it's different than the usual red or gold. The reason that my tree is purple is that it was my favorite color a couple years ago. I also have a much smaller, vintage christmas tree. My mom gave it to me, she got it when she was like 10, so this little guy is already over 30 years old! 

Laten we beginnen met de (neppe) kerstboom in mijn kamer, hij is helemaal paars, wat ik erg leuk vind omdat het anders is dan het gebruikelijke rood of goud. De reden dat mijn kerstboom paars is is dat het mijn lievelings kleur was een paar jaar geleden. Ik heb ook een kleine vintage kerst boom die mijn moeder me gegeven heeft. Zij kreeg hem toen ze ongeveer 10 jaar oud was, dit kleine boompje is dus al meer dan 30 jaar oud!Then the presents, I actually got money to buy my own presents, because my parents knew that I'd buy clothes with it. This is what I bought: (I also bought a well known purple H&M sweater, but I was wearing it while I was taking the pictures...) 

Dan de cadeaus, ik kreeg eigenlijk geld om mijn eigen cadeaus van te kopen, omdat mijn ouders wisten dat ik er kleding mee zou kopen. Dit is wat ik er van kocht: (Ik kocht ook een bekende paarse H&M trui, maar ik droeg hem terwijl ik de foto's nam)

The Christmas breakfast... 
Het kerst ontbijt...My dog got her present...
Mijn hond kreeg haar cadeau...


... And I got mine. 
... En ik die van mij. 


Than the second day of Christmas we had an high tea. It was lovely and it tasted really well. :) 
De tweedekerstdag hadden we een high tea. Het was gezellig en het smaakte erg lekker. :)

Than I realized that I didn't showed my main-Christmas tree, the one in the living room. It's a fake, red one. 

Toen realizeerde ik me dat ik de hoofd-kerstboom nog niet had laten zien, degene in de woonkamer. Het is een neppe, rode. 

Than the presents my parents bought for me:
Dan de cadeaus die mijn ouders voor me kochten: Last Week we also celebrated the Dutch tradition Sinterklaas for which I also got many presents! :)


I hope your Christmas was just as great as mine. 
Ik hoop dat jullie kerst net zo leuk was als die van mij.

Much love!
xxx

You May Also Like

1 interesting thoughts