HEMA uses a male bra model?

by - 11:13 PM


A beautiful Women, isn't that what you think when you look at these pictures? Well at least, that's what I thought when I saw them. Well I can crash that image for you, it's a man. A male model in a push-up bra advertising. 

Een mooie vrouw, is dat niet wat je denkt als je naar deze foto's kijkt? Dat is tenminste wat ik dacht toen ik ze voor het eerst zag. Nou ik help je uit de droom, het is een man. Een mannelijk model in een push-up BH reclame.  

Source: fashionvandals.tumblr.com                               
A male bra model... I didn't even know that they exist until HEMA came up with this new push-up bra advertisement. But it really is Andrej Pejic, a male model, at these pictures! Of course I directly googled Andrej Pejic to look how he normally looks, without the bra and the feminine clothes. And actually, I got only more pictures from him looking like a female. He's a pretty well known ''female'' model. He's even at the 98th. place for best looking female (!). And I think he deserves to be at that place, because I think that there are definitely some women that would really want to look a little bit more like him. (except for the boobs of course) 

Een mannelijk BH model... Ik wist niet eens dat die bestonden tot HEMA met de nieuwe push-up BH reclame kwam. Maar echt waar, het is Andrej Pejic, een mannelijk model, op deze foto's. Natuurlijk heb ik Andrej Pejic gelijk gegoogled om te zien hoe hij er normaal uitziet, zonder de BH en de vrouwelijke kleding. Maar eigenlijk kreeg ik alleen maar meer foto's te zien van de vrouwelijke hem. Hij is een best bekend ''vrouwelijk'' model. Hij staat zelfs op nummer 98 voor de best uitziende vrouw. En ik vind dat hij de plaats nog verdient ook, want ik denk dat er zeker wat vrouwen zijn die een beetje meer op hem willen lijken. (met uitzondering van de borsten dan :P ) 


When you first saw him, did you know that Andrej Pejic was a man?  

Much love! 
xxx

Picture source: HEMA & fashionvandals.tumblr.com

You May Also Like

0 interesting thoughts