Picture Perfect Sunday

by - 10:24 PM


Hey sweeties,
It´s time for picture perfect Sunday again. At picture perfect Sunday I post some of the photo´s I made that week or that remember me of a period in my life.

Het is weer tijd voor picture perfect Sunday. Op picture perfect Sunday post ik wat foto's die ik die week gemaakt heb of die me herinnerren aan een bepaalde periode uit mijn leven. 

This time I made some pictures of the spider before my window, I know many people are afraid of them, well I'm not. I actually like to take pictures of them. I´d love to share the pictures with you!

Deze keer heb ik foto's gemaakt van de spin voor mijn raam, ik weet dat veel mensen bang voor ze zijn, maar ik niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk om foto's van ze te maken. Ik zou de foto's graag met jullie delen.

Much love!
xxx

Ps. Don't forget to answer the question of the week! What's your biggest bad buy? You can find the link here

Ps. Vergeet niet de vraag van de week te beantwoorden! Wat is je grootste miskoop? Je kan de link hier vinden. You May Also Like

0 interesting thoughts