IS: home sweet home

by - 11:43 PM

Source/bron: tumblr

I think it's a great thing that people can express themselves with clothes, with make-up or with home decore. Other people might try to express themselves with tattoos or piercings. I don't think there is a wrong way or a good way of expressing yourself. How people try to express themselves, how people try to find themselves, that's what really inspires me. Today I'll share some amazing home decore with you. Ik vind het geweldig als je jezelf uit kan drukken met je kleding, met je make-up of je kamer. Andere mensen proberen zich te uiten met tatoeages of piercings. Ik denk niet dat er een verkeerde manier of een goede manier is om jezelf uitdrukken. Hoe mensen proberen zich te uiten, hoe mensen zichzelf proberen te vinden, dat is wat me echt inspireert. Vandaag deel ik wat mooie woon plaatjes met jullie!


Source/bron: tumblr

Source/bron: tumblr


As you might have noticed I called these pictures beautiful and inspiring, which means I like them. But you see, there isn't just one style I like, it's like a complete mess of different styles. Some people would say that I haven't found myself yet, some people would say I have no opinion, I'd say I'm open minded because I still change every time. If I'd close myself from everything what's different, I'd never be able to find out if that one style wouldn't have been something for me. So try to put away all your prejudices and just enjoy life.

Zoals je misschien gemerkt hebt noemde ik deze foto's mooi en inspirerend, wat betekent dat ik ze leuk vind. Maar zoals je ziet, is er niet slechts een stijl die ik mooi vind, het is een complete chaos van verschillende stijlen. Sommige mensen zouden zeggen dat ik mezelf nog niet heb gevonden, sommige mensen zouden zeggen dat ik geen mening heb, ik zou zeggen dat ik open minded ben, omdat ik nog steeds iedere keer verander. Als ik me zou afsluiten van alles wat anders is, dan zou ik nooit in staat zijn om uit te vinden of een stijl niet iets geweest zou zijn voor mij. Dus probeer al je vooroordelen weg te zetten en gewoon te genieten van het leven.

Much love!
xxx


You May Also Like

4 interesting thoughts