Budget tips

by - 11:34 PM

As you might know, one of my biggest hobby's is shopping. I love to walk in the city and see all kind of new stuff. That's not the problem, the thing is when I see something amazing, I want to have it. When I'm surrounded by lovely stuff, I can be pretty greedy. When I go home with many big shopping bags I feel satisfied. But than comes the moment when I check how much money is left. Now you know my problem.


Zoals je misschien weet, is winkelen een van mijn grootste hobby's. Ik hou ervan om in de stad te lopen en allerlei nieuwe dingen te zien. Dat is niet het probleem, het is dat als ik iets geweldigs zie, dan wil ik het hebben. Als ik omgeven ben bij mooie spullen dan kan ik best hebberig zijn. Als ik naar huis ga met grote winkel tassen voel ik me bevredigt. Maar dan komt het moment dat ik bekijk hoeveel geld er nog over is. Nu weet je mijn probleem. 
Source/bron: artikel7.nu/
Maybe when you've red the title you think: How is someone with money problems going to help me to save money? Well I think that you first need to have a problem to solve it. So in this weeks, I'm going to put myself in front of a new challenge: To buy less and save money. I'll test all the tips and all the methodes I can find and I'll tell you which work and which won't. Because I know as nobody else how hard it is to get used to a new routine.


Misschien, als je de titel gelezen heb denk je: Hoe kan iemand met geld problemen mij helpen om geld te besparen? Nou ik denk dat je eerst een probleem moet hebben om op te lossen. Dus in deze weken ga ik mezelf voor een nieuwe uitdaging zetten: om minder te kopen en geld te besparen. Ik zal alle tips en methodes testen en ik zal jullie vertellen welke werken en welke niet. Omdat ik als geen ander weet hoe moeilijk het is om te wennen aan een nieuwe routine.

So here are some budget tips I've found online, want to read them? Click read more!

- Don't buy food or drinks at school, in the cinema or while you're shopping. Just take some food from home with you.


- Koop geen eten of drinken op school, in de bioscoop of als je aan het winkelen bent. Neem gewoon wat eten van thuis mee. 

- Always wait for sale! If you want to go shopping always check when the soonest sale will start. That day will be your shopping day. If it's very far away you can also watch for good reductions or just already look for the things you want to buy in the sale and make a wish list.


- Wacht altijd op de uitverkoop! Als je wil winkelen bekijk dan eerst altijd wanneer de eerst volgende sale gaat beginnen. Die dag wordt jou winkel dag! Als het erg ver weg is kan je ook kijken of er goede kortingen zijn of je kan alvast kijken naar de dingen die je wil kopen in de uitverkoop en een verlanglijstje maken. 

- You should always have a wish list! When Christmas, Santa Claus, your birthday, your report or any other occasion happens to get gifts than you'll always get something you really want.


- Heb altijd een verlanglijstje klaar. Als kerst, sinterklaas, je verjaardag, raport of welke andere gelegenheid zich dan voordoed om cadeaus te krijgen heb je tenminste iets dat je echt wil. 

- Check if there is a cheaper version of that A-brand make-up. Sometimes the cheaper brands are crap, but you can find reviews about most of them. So just make sure you do your homework!

Bekijk of er een goedkopere versie van dat A-merk make-up is. Soms zijn de goedkopere merken echt waardeloos, maar je kan revieuws vinden over de meeste. Wees dus zeker van je zaak en doe je huiswerk!

Instead of buying magazines you can also read free ones online! And of course you can read your old ones again. Maybe a friend of you has other magazines than you have so you can switch them.  - Inplaats van het kopen van tijdschriften kan je ze ook online lezen! En je kan natuurlijk je oude nog een keer lezen. Misschien heeft een vriendin wel andere tijdschriften die ze niet meer leest, dan kunnen jullie ze ruilen. 

- Save some money every month/week. Make the amount real so you really keep doing it. In the beginning you won't have much money, but check out a few months later! ;)

- Spaar elke maand/week wat extra geld. Wees er wel zeker van dat het bedrag goed is zodat je het blijft doen. In het begin zal je niet veel geld hebben, maar bekijk het eens een paar maanden later! ;)


Now the most important tip that we all know but don't want to believe: Find yourself a job!

Nu de belangrijkste tip die we allemaal weten maar waar we niet aan willen geloven: Ga werken!

- Stop al het kleingeld dat je terugkrijgt van winkels in een potje. Liefst eentje met een lastig slotje! Na een halfjaar doe je hem open, tel je alles op en breng je het naar de bank of naar een winkeltje dat graag kleingeld krijgt. Wissel je het gewoon om voor briefgeld, en tadaa: geld !

- Ruil kleding of make-up (die nog niet zo gebruikt is) met vriendinnen, je zusje of een buurmeisje. Wat jij niet meer fijn of mooi vindt, willen zij misschien graag ruilen!

- Lukt het je écht niet, en heb je altijd aan het einde van je geld een stukje maand over? Schrijf dan eens op wat je allemaal uitgeeft. Alles wat vaak voorkomt of wat écht veel geld is, kleur je rood met een marker. Zo zie je precies wat jouw "zwakke punten" zijn, oftewel: waar je voor in actie moet komen!

- En tot slot: ga werken, of als je al werkte, ga méér werken. De enige manier om snel veel geld op je rekening te zetten!

Much love (and luck!) 
xxxYou May Also Like

0 interesting thoughts