Budget tips #2

by - 10:56 PM


My mother always told me to save some money for later, the part she never told me was how? You need to learn that yourself, and that's true. Only than you'll know how to spend your money wisely. Unfortunately spending your money wisely sometimes seems a little bit difficult. Specially because I'm just fired. (I first delivered the post, but because of the economic crisis the company is going to stop with the delivering of post)  How are we ever going to save money?

Mijn moeder vertelde me altijd om wat geld te sparen voor later, het deel dat ze me nooit vertelde was hoe? Je moet dat zelf leren, en dat is waar. Alleen dan zul je weten hoe je je  geld verstandig kunt besteden. Helaas is het slim besteden van je geld soms een beetje moeilijk. Speciaal voor mij nu, omdat ik ben ontslagen. (Ik bezorgde eerst de post, maar vanwege de economische crisis gaat het bedrijf stoppen met de bezorging van de post) Hoe kunnen we dan ooit geld besparen?


Source/bron: hartstichting.nl
Want to get know the budget tip? Click read more!
Wil je de budget tip weten? Klik op read more! 


It's also not really the best time of the year to save money, it's almost Christmas en in the Netherlands we also celebrate Sinterklaas at five December which is also pretty soon. For both occasions we buy many presents. Plus the fact that you also want to look good and special at the Christmas party's! How are we ever going to save money?

Het is ook niet echt de beste tijd van het jaar om geld te besparen, het is bijna kerst en in Nederland vieren we ook Sinterklaas op vijf december, dat ook vrij komt.Voor beide gelegenheden kopen we veel geschenken. Plus het feit dat we ook er ook leuk en speciaal uit willen zien op de kerstfeestjes! Hoe kunnen we dan ooit geld besparen?


Source/bron: 2mile-jewelry.com
Well actually this is THE perfect time to sell all your old stuff you don't use anymore, because people need presents for their kids, for their friends and sometimes even for themselves. Christmas time is the time that everybody spends a little bit more than usual. So use that knowledge wisely! Clean up your room and try to sell everything you don't use anymore. There is always someone out there who wants it. And if really nobody wants it, it might be nice to give it away to come in the Christmas mood!

Nou eigenlijk is dit DE perfecte tijd om al je oude spullen te verkopen die je niet meer gebruikt, omdat mensen nu behoefte hebben aan cadeautjes voor hun kinderen, voor hun vrienden en soms zelfs voor zichzelf. Kerstmis is de tijd dat iedereen een beetje meer besteedt dan normaal. Dus gebruik die kennis verstandig! Ruim je kamer op en proberen om alles wat je niet meer gebruikt te verkopen. Er is altijd iemand zijn die het hebben wil. En als echt niemand het wil zou het misschien leuk zijn om het weg te geven om alvast in de kerststemming te komen! 

Are you going to sell something? And if so, what are you going to sell? 

Ga jij iets verkopen? En zo ja, wat ga je verkopen? 

Much love! 
xxx
You May Also Like

0 interesting thoughts