September 7, 2014

BACK TO SCHOOL | FASHION TIPSadvertorial

Despite you might not want to believe it, summer is almost over and school is starting again. Slowly but surely you now really need to buy your school supplies, cover your books and of course make your wardrobe back-to-school proof again. Personally I am kind of looking forward to start this year, simply because this Monday I start my new bachelor at the university and I like that everything is still new to me. Nevertheless I definitely had years where I wasn't this excited. However, shopping for the new school year (preferably clothing) usually got me in a good mood  preferably clothing! Because we all know that clothes for school come with their own rules. Therefore I thought it would be fun to share my tips with you.

Ondanks je er misschien nog niet aan wilt geloven zit de zomervakantie er al weer op. Langzaam aan zul je nu toch echt je schoolspullen moeten aanschaffen, boeken kaften en natuurlijk je kledingkast back-to-school proof maken. Zelf kijk ik er dit jaar helemaal niet tegenop, deze maandag start ik namelijk met een nieuwe opleiding aan de universiteit en stiekem vind ik dat nieuwe wel erg leuk! Maar ik heb ook zeker jaren gehad waarin ik minder uitkeek naar het nieuwe schooljaar. Wat mij dan meestal ‘enthousiast’ kreeg was shoppen voor het nieuwe schooljaar en dan natuurlijk het liefst shoppen voor kleding! Want we weten natuurlijk allemaal dat school kleding kopen een vak apart is. Daarom leek het me wel leuk om mijn tips met jullie te delen.

.


August 30, 2014

Business cards


YES! I finally did it!

The idea of giving my blog a new start has been haunting me for a while. A professional new start to be precise. I'm working on a new layout, with an about page and I even purchased a 'blog planner.' Even though you guys don't really get to see it yet, I'm actually working a lot behind the scenes. ;) With the help of Webprint I even made ​​my first business cards. I've made a few attempts before, but I usually procrastinate. Until just now!

Al een tijdje spookt het idee door mijn hoofd om een m'n blog een nieuwe start te geven. Een professionelere nieuwe start om wel te verstaan. Ik ben bezig met een nieuwe layout, met een about pagina en heb zelfs een 'blog agenda' aangeschaft. Ondanks dat jullie er op dit moment nog niet veel van merken wordt er dus wel degelijk hard gewerkt achter de schermen. ;) Met de hulp van Webprint heb ik zelfs mijn eerste visitekaartjes gemaakt. Ik heb al een paar keer eerder een poging gedaan om visitekaartjes te maken, maar ik stel het altijd uit. Tot een tijdje terug!

August 16, 2014

New in | Fab wallet

While I was enjoying the Mediterranean sea of Turkey, a package was being delivered to my house. I was aware of this, so as soon as I got home I directly opened it to see my new Fab smartphone wallet.
I've actually had the same wallet since first grade, a simple dark blue fabric wallet from Esprit that had been my mothers. It was a nice wallet, very functional, but unfortunately not so good at pleasing the eye. I was ready for something new, something functional yet beautiful, so when I came across this beauty on smartphonehoesjes.nl I knew: you will soon be mine! Now that I finally have it in my hands, I know I've made ​​a good choice: what a beauty! Another great aspect of this wallet is that alongside all your cards and money you can store your phone in it, how multifunctional! (Not all phones fit in, but mine (Samsung Galaxy SIII) fits perfectly! And if you would want a look-a-like tablet cover you can look here.) I don't think I'll have to explain why this wallet has stolen my heart, the pictures speek for themselves:

Terwijl ik twee weken geleden nog heerlijk lag te dobberen op mijn luchtbedje op de middellandse zee, werd er een ontzettend leuk pakketje bezorgd bij mij thuis. Ik was hiervan op de hoogte, dus toen ik thuis kwam rende ik direct naar de post om te kijken of hij er tussen zat en ja hoor, daar was hij dan: mijn nieuwe portemonnee/telefoon hoes van Fab. Ik heb eigenlijk al dezelfde portemonnee sinds de eerste klas, een donkerblauwe simpele stoffen portemonnee van Esprit die eerst van mijn moeder geweest was. Een prima ding, erg functioneel, maar een lust voor het oog is het niet. Ik was toe aan iets nieuws, iets moois, dus toen ik op smartphonehoesjes.nl deze beauty tegen kwam wist ik het: jij wordt van mij! Nu ik hem dan eindelijk in mijn handen heb weet ik dat ik een goede keuze heb gemaakt: wat een plaatje! Wat ook geweldig handig is is dat je naast al je pasjes en geld ook nog eens je mobiel in dit mooie mapje kunt opbergen, multifunctioneel dus! (Niet alle telefoons passen erin, maar die van mij (Samsung Galaxy SIII) past prima! Mocht je overigens een soort gelijke hoes voor een tablet willen dan kun je ook hier kijken.) Dat deze portemonnee een plaatje is dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen, de foto’s spreken voor zichzelf: 
August 6, 2014

Outfit | Flowers and Fringe

Today I have another outfit post for you. I wore this outfit exactly three weeks ago (the vacation passes so fast) to the bloggers meeting in Utrecht. Partly because of the my school exams hadn't been to a bloggers meeting in a while, which was why I was so happy to be able to come this time! It was amazing, we had nice snacks, great weather and lots of nice bloggers. Could you ask for more? Anyway, maybe I should tell more about the meeting in a diary post, for now, let's go to the outfit!

Vandaag heb ik weer een outfit post voor jullie. Deze outfit droeg ik precies drie weken geleden (wat gaat de vakantie snel!) naar de bloggers meeting in Utrecht. Mede door de drukte rondom school was het alweer een tijdje geleden dat ik naar een bloggers meeting was geweest en daarom was ik ook zo blij dat ik bij deze erbij was. Het was dan ook ontzettend gezellig, we hadden lekkere hapjes, lekker weer en veel gezellige bloggers. Could you ask for more? Maar goed, misschien dat ik daar in een diary artikel nog wat meer over vertel, nu naar de outfit! 

August 4, 2014

6 Things that make a summer day even better

advertorial

I love summer. The entire year I look forward to those few months of sunshine, freedom, friends, and of course: ice cream! The first day I can leave the house without a coat is one to celebrate, when you can replace your thick winter sweaters for airy tops and when you can change responsibilities into freedom. I am just back from my trip to Turkey and while I was there, I realized even more how much I love the weather. While I was enjoying the sunshine I got the idea to write down anything that made ​​me think of summer. I thought it was such a fun thing to do, that I decided to share the outcome with you!

Ik ben echt een zomer mens. Heel het jaar kijk ik uit naar die paar maanden zon, vrijheid, vrienden en natuurlijk: ijsjes! De eerste dag zonder jas naar buiten gaan, je dikke wintertruien omwisselen voor luchtige tops en verantwoordelijkheden inruilen voor vrijheid. Ik ben net terug van mijn vakantie in Turkije en toen ik daar was realiseerde ik me weer hoeveel ik van dat lekkere weer hou. Terwijl ik in het zonnetje zat te genieten kreeg ik het idee om alles wat me aan de zomer deed denken op te schrijven. Ik vond het wel zo leuk om te doen, dat ik besloot het met jullie te delen!

Citytrips  
Traveling is, besides writing, probably my biggest hobby. I love to explore, to get to know new cultures and being a tourist. With my camera around my neck, I plan to see many different city's this summer. :) 
My travel tips: London, Amsterdam and Antwerp.

Reizen is, naast schrijven, waarschijnlijk mijn grootste hobby. Ik houd ervan om nieuwe plekken te ontdekken, nieuwe culturen te leren kennen en de toerist uit te hangen. Met m'n camera om m'n nek ben ik van plan deze zomer nog verschillende citytrips te doen. :)

Mijn reis tips: London, Amsterdam en Antwerpen. 

Ice cream
What could make a hot summer day any better than... a delicious ice cream! Ice cream just couldn't be left out in this list.
My favorite flavors: Oreo, cappuchino and vanille. (the best with caramel and chocolate sauce)

Wat maakt een warme zomerdag nu beter dan... een heerlijk verkoelend ijsje! Een ijsje kon natuurlijk niet missen in dit lijstje.
Mijn ijs tips: Oreo ijs, cappuchino ijs en vanille ijs. (het liefst met caramel/chocolate saus)Smoothies 
Fruit is on it's best during summer and that's something I, as a big smoothie fan, make use of. During summer me and my blender are inseparable. Even better: while typing this blog post I am enjoying a banana-orange smoothie! :)
My smoothie tips: banana-orange and banana-strawberry. 

 Tijdens de zomer is het fruit het lekkerst, heerlijk rijp en zoet, daar maak ik, als groot smoothie fan, natuurlijk dankbaar gebruik van. Tijdens de zomer zijn ik en m'n blender onafscheidelijk. Sterker nog terwijl ik deze blogpost aan het typen ben geniet ik van een banaan-sinasappel smoothie! :)
Mijn smoothie tips: banaan-sinasappel en banaan-aardbei. 

Festivals 
You might have seen this one comming, because if you know me a little you know that I love festivals. Live music, nice people and dansing in the open air, that is what summer is all about if you ask me!
My (Dutch) free festival tips: Parkpop (The Hague) and Metropolis (Rotterdam). 

Deze zag je waarschijnlijk al aankomen, als je me een beetje kent dan weet je namelijk dat ik gek ben op festivals! Live muziek, gezellige mensen en dansen in de open lucht, dat is zomer in een paar woorden als je het aan mij vraagt!
Mijn gratis festival tips: Parkpop (den Haag) en Metropolis (Rotterdam). 


Books and magazines 
Am I the only one who normally never reads, but as soon as summer comes along changes in a total zombie as soon as I touch a book or magazine? I just can't enjoy a book when I have to think about all the things on my to-do list, I have to be totally relaxed!
My book tips: Divergent and The fault in our stars.
My magazine tips: Flow and Elle. 

Ben ik de enige die normaal gesproken nauwelijks leest, maar zodra het vakantie is veranderd in een totale zombie als ik in een boek zit? Écht genieten van een boek of tijdschrift kan ik pas als ik totaal ontspannen ben en als ik niet hoef na te denken over alle dingen op mijn to-do lijstje. 
Mijn boeken tips: Divergent en The fault in our stars.
Mijn tijdschriften tips: Flow en Elle. 

Sandals 
When it comes to shoes I live on sandals in the summer, easy to walk on and perfect for a walk in the park or going to the beach. I personally don't like to spend too much money on sandals, so that I can buy a more of them.
My tip: the sandals of Scapino. 

Qua schoenen leef ik op sandaaltjes in de zomer, makkelijk om op te lopen en heerlijk voor naar het park of naar het strand. Zelf geef ik meestal niet te veel geld uit aan mijn sandaaltjes, zo kan ik er meer kopen om lekker te kunnen afwisselen.
Mijn tip: de sandaaltjes van Scapino. 


What pops into your mind when you think of summer? 

June 29, 2014

Outfit | Walk in the park


Last week the weather was amazing, so I thought it was time for a summer outfit! When a friend came to visit me to watch Gossip Girl (I had never seen it before, but I'm hooked!) and to DIY we also found a moment to let the dog out. Which seemed to be an excellent opportunity for outfit photos! The items that I am wearing on the pictures are, except for the bag and loafers, all from H&M. This outfit is colorful, airy and floral; perfect for summer. The only thing that could make it even better is a beautiful tanned skin, to complete the picture! ;)

Afgelopen week was het heerlijk weer, dus ik vond het wel weer tijd voor een zomerse outfit! Toen van de week een vriendin langs kwam voor een dag Gossip Girl kijken (ik had het nog nooit eerder gezien, maar ik ben verslaafd!) en DIY'en vonden we ook nog een momentje om de hond uit te laten. Een prima gelegenheid voor outfit foto's! De items die ik draag komen op de tas en de ballerina's na allemaal van de H&M. Deze outfit is heerlijk kleurrijk, luchtig en bloemig; perfect voor zomer. Nu nog een mooie gebruinde huid en dan is het plaatje compleet! ;)blogger template by lovebird